C# Dynamic (Dinamik) Tip Kullanımı

Dynamic (Dinamik) veri tipi, her tür veriyi depolayabilen bir özel tür daha vardır, ancak nesneden çok esnekliği performans maliyetine bağlıdır. Dynamic (Dinamik) anahtar kelime C# 4.0’da tanıtıldı. Bununla birlikte, nesneden farklı olarak, değişkende depolanan değer, üyelerine açık bir çevrim olmadan çağrılabilir.

Kullanımı:

1. Main Method içerisine, aşağıdaki kodda gösterildiği gibi dinamik bir değişken bildirmek ve bir değer atamak için ifadeyi ekleyin:

// bir string değer saklama
dynamic anotherName = "Ahmed";

2. Aşağıdaki kodda gösterildiği gibi, dize değerinin uzunluğunu almak için bir ifade ekleyin:

int length = anotherName.Length;

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.