C# TypeOf ve GetType Operatörleri

C# programlama dilinde typeof operatörü ve GetType metodu, bir nesnenin veya tipin tip bilgilerini elde etmek için kullanılır. Her ikisi de tip denetimi ve veri türü hakkında bilgi almak için kullanılır, ancak kullanıldıkları yerler ve kullanım biçimleri farklık gösterir.

typeof Operatörü

typeof C# programlama dilinde bir tipin adını kullanarak compile-time (derleme zamanı) tip bilgilerini almanıza olanak tanır. Sonuç, bir Type tipidir ve runtime (çalışma zamanı) bilgilere erişme yeteneği sunmaz. Genellikle typeof operatörü ile tip bilgilerine bağlantısız olarak çalışılır.

Örnek:

Type stringType = typeof(string); // string türünün Type nesnesini al
Console.WriteLine(stringType.FullName); // Type nesnesinin adını yazdır

GetType Metodu

GetType metodu, bir nesnenin runtime (çalışma zamanı) tür bilgilerini elde etmek için kullanılır. Bu metod, bir nesnenin hangi tipe ait olduğunu ve tip hakkında bilgi sağlar. Bu metodu genellikle nesneler üzerinde çalışırken kullanırız.

Örnek:

string metin = "Merhaba, dünya!";
Type metinTuru = metin.GetType(); // bir nesnenin türünü al
Console.WriteLine(metinTuru.FullName); // türün adını yazdır

Her iki yöntem de tip bilgilerini döndürür, ancak typeof operatörü compile-time tip bilgilerini kullanırken, GetType metodu runtime tip bilgilerini elde etmek için kullanılır. Bu nedenle typeof ile çalışırken tip adını belirlemelisiniz, GetType ile çalışırken ise bir nesne üzerinden tip bilgisine erişirsiniz.

Ayrıca Bakınız:

One comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir