Visual Studio Sözcük (Kod) Kaydırma – Word Wrap

Sözcük kaydırmayı tercihleri ayarlamak için

  1. Araçlar (Tools) menüsünde Seçenekler (Options)’i belirleyin.
  2. Metin düzenleyici (Text Editor) klasöründe, bu seçeneği küresel olarak ayarlamak Için tüm diller (All Langues)  alt klasöründeki genel (general) seçenekleri seçin. veya Programlamadaki dilin alt klasöründeki genel (general) seçenekleri seçin.
  3. Ayarlar (Settings)  altında sözcük kaydır (Word wrap) seçeneğini belirleyin veya temizleyin. Sözcük kaydır seçeneği belirlendiğinde sözcük kaydırması Için görsel glifleri göster seçeneği etkinleştirilmiştir.
  4. Uzun bir çizginin ikinci bir satıra kaydırılacağını gösteren bir dönüş oku göstergesini görüntülemeyi tercih ediyorsanız, sözcük kaydırma için görsel glifleri göster seçeneğini belirleyin. Gösterge oklarını görüntülememayı tercih ediyorsanız bu seçeneği temizleyin.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir