SQL’de Son Kaydın ID’sini IDENTITY Değerini Almak

INSERT işlemi yaparken ilişkilendirdiğiniz tablolar arasında son id’yi almak istersiniz bu işlemi IDENT_CURRENT kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Ben size hem IDENT_CURRENT kullanımını hemde tek bir sorguda son ID yi alıp farklı bir tabloya INSERT işlemini bir örnekle açıklamaya çalışacağım.

declare @SonID int
SELECT @SonID = IDENT_CURRENT(‘tbl_Siparis‘)

//declare komutu ile int tipinde @SonID adında bir veri tipi tanımlayıp IDENT_CURRENT(‘Tablo Adı’) methodu ile istediğimiz tablodaki son id yi tanımladığımız veri tipine atıyoruz…

INSERT INTO tbl_Urun (Sprs_Id,Urun_ID,Urn_Adi,Urn_Adet,Urn_BirimFiyat,Urn_ToplamFiyat,Urn_Depo,
Urn_Baskı)
VALUES (@SonID,253,’505 plastik kalem‘,50,10,500,’Tahtakale‘,0)

//INSERT Komutu ile tanıladığımız @SonID yi paramatere olarak yazdığımız zaman IDENT_CURRENT ile atanan değerimizi istediğimiz tabloya insert işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz…

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir