Sql If Else Kullanımı

Sql de if else kullanımına basit bir örnekleme…

declare @deger char –declare komutu ile atama yapacağımız değerimizi tanımlıyoruz.

select @deger=Entegrasyon from UrunKart where ID = 587
–Selecet komutu ile Id si 587 UrunKart tablosunda değişiklik yapmak istediğimiz sutunu
–declare komutu ile tanımladığımız @deger komutuna atıyoruz.

if @deger=‘0’
–Burdan sonra tanımladığımız @deger üzerinden if kontrolunu yaparak if else komutunu çalıştırabiliriz.

update UrunKart SET Entegrasyon = ‘1’ where ID = 587
–eğer select sorgumuzda dönen deger 0 ise entegrasyonu sütünü 1 yap

else

update UrunKart SET Entegrasyon = ‘0’ where ID = 587
–eğer select sorgumuzda dönen deger 0 değilse entegrasyonu sütünü 1 yap