SQL DATEPART() Kullanımı

SQL DATEPART() fonksiyonu, sql veritabanı üzerinde sorgu yaptığınız sütunun veya alanın üzerinde bulunan bir tarihin belirtilen bir bölümünü döndürür.

Bu fonksiyon sonucu bir tamsayı (integer) değeri olarak döndürür.

DATEPART() Sözdizimi

DATEPART(intervaldate)

Parametre Değerleri

ParametreTanım
interval (Tarih Aralığı)*Gerekli. Tarih bağımsız değişkeninin döndürülecek kısmı. Aşağıdaki değerlerden biri olabilir:
 • year, yyyy, yy = Yıl
 • quarter, qq, q = Çeyrek
 • month, mm, m = Ay
 • dayofyear, dy, y = Yılın Günü
 • day, dd, d = Ayın Günü
 • week, ww, wk = Hafta
 • weekday, dw, w = Hafta içi
 • hour, hh = Saat
 • minute, mi, n = Dakika
 • second, ss, s = Saniye
 • millisecond, ms = Milli Saniye
 • microsecond, mcs = Micro Saniye
 • nanosecond, ns = Nano Saniye
 • tzoffset, tz = Saat Dilimi Farkı
 • iso_week, isowk, isoww = ISO Hafta
Date*Gerekli. Kullanılacak tarih tipleri. Bu veri tiplerinden biri olabilir: date, datetime, datetimeoffset, datetime2, smalldatetime veya time

DATEPART() Örnek Kullanım

SELECT DATEPART(yy, '2017/08/25')

Sonuç: 2017

SELECT DATEPART(month, '2017/08/25')

Sonuç: 8

SELECT DATEPART(hour, '2017/08/25 09:36')

Sonuç: 9

SELECT DATEPART(minute, '2017/08/25 09:36')

Sonuç: 36