RadioButton Kullanımı ve Özellikleri

Radio butonun kullanımı CheckBox gibidir. Yalnızca farkı tek seçenek seçmemiz gerektiği zamanlarda kullanılır. Evet Hayır gibi seçeneklerde kullanılır genellikle Form üzerine istediğiniz kadar RadioButon ekleyebilirsiniz ama yalnızca bir adeti işaretleyebilirsiniz.

      //RadioButun'a text değerini atar.
      radioButton1.Text = "Bayan";

      //RadioButun'un seçili olarak gelmesini sağlar. Varsayılan değeri False'dir.
      radioButton1.Checked = true;

      //RadioButun'un seçili olup olmadığını yakalama.
      bool secilimi = radioButton1.Checked;

Örnek Kullanım Event

En sık kullanılan event’i RadioButtonCheckedChanged event’tidir. Bu event ile RadioBut’ımızın Check işleminde bir değişiklik yapıldığı anda kontrol sağlarız. Örneğin aşağıda CheckBox’ımıza Check işlemi yapıldıkça yeni durumunu bize mesaj veren kodlar bulunmaktadır.

    private void radioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show(radioButton1.Checked.ToString());
    }

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir