CheckedListBox Kullanımı ve Özellikleri

Kullanıcıya birden fazla seçenek sunup, bir yada birden fazla seçim yapması istenildiği durumlarda kullanılır. CheckBox’ın liste olarak sunulan halidir. Seçim listesi oluşturmak için CheckBoxList’in items özelliği kullanılır. Items bizden koleksiyon olarak değerler ister. Verdiğimiz değerle liste olarak ekrana yansır.

      //CheckBoxList'e tek tek değer ekleme. 
      checkedListBox1.Items.Add("Istanbul");
      checkedListBox1.Items.Add("Ankara");
      checkedListBox1.Items.Add("Rize");

      //CheckBoxList'e çoklu değer ekleme.
      object[] elemanlar = new object[] { "İzmir", "Bursa", "Edirne" };
      checkedListBox1.Items.AddRange(elemanlar);

      //CheckBoxList elemanlarına ulaşma.
      string secili = "";
      for (int i = 0; i < checkedListBox1.CheckedItems.Count; i++)
      {
        secili += checkedListBox1.CheckedItems[i].ToString() + ", ";
      }

      MessageBox.Show(secili);