.Net Mimarileri (C#, SQL, ADO.NET, ASP.NET Nedir?)

C# Sharp Nedir?

C# Microsoft’un .Net teknolojisi için geliştirdiği nesne tabanlı (object-oriented) programlama dilidir. Common Language Infrastructure (CLI) olarak bilinin ortak dil yapısına sahiptir. C#, yazılım sektörü içerisinde en sık kullanılan iki yazılım dili olan C ve C++ etkileşimi ile türetilmiştir. 

*Nesne tabanlı programlama dili, nesne kullanımını destekleyen ve sarma ilkesine uyan programlama dillerini tanımlar. Yani nesneler önceden sınıflar halinde yazılıdır. Programcıya sadece o nesneyi sürüklemek ve sonrasında nesneyi amaca uygun çalıştıracak kod satırlarını yazmak kalır.

Ayrıca gelişmiş derleyicisi (debugger) ile hata olasılığını ortadan kaldırmaktadır. Yazılan program çalıştırıldıktan sonra derleyici tarafından algılanan Sınıf (Class) ve söz dizimi (syntax) hataları yazılımcıya ayrı bir ekranda ayrıntısı ile gösterilir ve yazılımcı bu hata penceresinden hataları tespit ederek kolayca düzeltebilir.

Tarihçesi 

C# 1999 yılının Ocak ayında, Danimarkalı Bilgisayar Mühendisi Anders Hejlsberg ve takım arkadaşları tarafından .Net framework’un tamamlayıcı olarak tasarlamıştır. Başlangıçta, C# C Like Object Oriented Language yani kısaca COOL adıyla ortaya çıkmıştır. Daha sonra ticari marka sorunlarını ortadan kaldırmak için .Net Ocak 2000’de adını C# olarak değiştirdi. 

C#’la şunları yapabilirsiniz:

  • Konsol uygulaması geliştirme
  • Windows uygulaması geliştirme
  • ASP.NET uygulaması geliştirme
  • Web servisleri yazma
  • Mobil uygulama geliştirme (PDA, cep telefonları vb. için)
  • DLL yazma

SQL Nedir?

Structured Query Language (Yapısal Sorgu Dili) olan SQL; verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir veritabanı yönetim sistemidir. 

SQL, kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen birçok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir. SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde işlem yapılabilir. SQL’e özgü cümleler kullanarak veri tabanına kayıt eklenebilir, olan kayıtlar değiştirilebilir, silinebilir ve bu kayıtlardan listeler oluşturulabilir.

Tarihçesi

Veritabanı Yaklaşımı ile birlikte bir veri sorgulama diline veya aracına ihtiyaç duyulmuştur. İlk başta matematiksel bir söz dizimine sahip olan SQUARE adlı bir dil geliştirilmiştir. Geniş kullanıcı kitleleri tarafında kolay kullanılabilmesi için matematiksel söz dizimli SQUARE dilinden vazgeçilerek, İngilizce’ye benzer söz dizimine sahip bir dil oluşturulmuş ve SEQUEL olarak adlandırılmıştır. Daha sonra da bu SEQUEL dili, İngilizce söylenişine paralel olarak SQL olarak adlandırılmıştır.

Ms SQL Nedir?

MS SQL Server Microsoft’un çıkarmış olduğu ilişkisel bir veritabanı yönetim sistemidir(RDBMS). Bu program aracılığı ile MSSQL tipinde bir veritabanı oluşturur, veritabanını tasarlar, gerekli ayarları yapabilirsiniz.

ADO.NET NEDİR?

ADO.NET (ActiveX Data Objects.NET), Microsoft’un veriye erişme teknolojisinin adıdır.

ActiveX teknolojisi ile geliştirilmiştir. ADO.NET’e temel olan teknoloji ADO’dur. Ortak olan, veriye erişim felsefesidir. ADO.NET, .NET Framework ile geliştirilen veri işlemlerini kolaylaştırır. N katmanlı mimariler geliştirmek için hazırlanmış olup çevrimdışı sistemleri ve XML’e tam destek veren bir sistemdir.

ASP.NET NEDİR?

ASP.NET, Microsoft tarafından geliştirilmiş bir web uygulama gelişimi teknolojisidir. Özdevinimli (dinamik) web sayfaları, web uygulamaları ve XML tabanlı web hizmetleri geliştirilmesine olanak sağlar. Aynı işletme tarafından geliştirilen .Net çatısı’nın framework parçası, ve artık işletmece desteklenmeyen ASP teknolojisinin devamını teşkil etmiştir.

Her ne kadar isim benzerliği olsa da ASP.NET, ASP’ye oranla çok ciddi bir değişim geçirmiştir. ASP.NET kodu ortak dil çalışma zamanı (ingilizce – common language runtime) altyapısına dayalı çalışır, diğer bir deyişle, yazılımcılar .Net çatısı tarafından desteklenen tüm dilleri ASP.NET uygulamaları geliştirmek için kullanabilirler. Yani, Java teknolojisinde olduğu gibi, yazılımcı tarafından yazılan kod, çalıştırılmadan önce sanal bir yazılım katmanı tarafından ortak bir dile çevirilmektedir.