Javascript Toast Message Kullanımı

Genellikle ekranın belirli bir köşesinde belirli bir süre boyunca bir mesaj göstermek için kullanılır. ipucu veya açılır pencereler olarak da adlandırılır.

<!-- Toastr -->
<link rel="stylesheet" href="../Template/plugins/toastr/toastr.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.0.3/jquery.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/js/toastr.min.js"></script>
 <script>
   function showContent(mesaj) {
    toastr.options = {
     "closeButton": true, //Kapama butonu durumu
     "debug": false,
     "progressBar": false,
     "preventDuplicates": true,
     "positionClass": "toast-top-right", //Ekran görüntü seçenekleri: top-left(Yukarı Sol), top(yukari orta), bottom-left(aşağı sol), bottom(aşağı orta), bottom-right(aşağı sağ)
     "showDuration": "200",
     "hideDuration": "2000",
     "timeOut": "20000", //Gözükme süresi.
     "extendedTimeOut": "2000",
     "showEasing": "swing",
     "hideEasing": "linear",
     "showMethod": "fadeIn",
     "hideMethod": "fadeOut"
    }
    toastr["success"](mesaj);
    //Farklı mesaj türleri için yanda ki içerikleri kullanabilirsiniz. success(yeşil), danger(kırmızı), warning(sarı)
   }
 </script>

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir