Javascript Toast Message Kullanımı

Genellikle ekranın belirli bir köşesinde belirli bir süre boyunca bir mesaj göstermek için kullanılır. ipucu veya açılır pencereler olarak da adlandırılır.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body onload="showContent('mesaj')">
<h1>Alkan Fatih</h1>
<h2>Toast Mesagge Kullanımı</h2>
<h3>Popup Mesaj Kullanımı</h3>
  <!-- Toastr -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/css/toastr.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.0.3/jquery.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/js/toastr.min.js"></script>
 <script>
   function showContent(mesaj) {
    toastr.options = {
     "closeButton": true, //Kapama butonu durumu
     "debug": false,
     "progressBar": false,
     "preventDuplicates": true,
     "positionClass": "toast-top-right", //Ekran görüntü seçenekleri: top-left(Yukarı Sol), top(yukari orta), bottom-left(aşağı sol), bottom(aşağı orta), bottom-right(aşağı sağ)
     "showDuration": "200",
     "hideDuration": "2000",
     "timeOut": "20000", //Gözükme süresi.
     "extendedTimeOut": "2000",
     "showEasing": "swing",
     "hideEasing": "linear",
     "showMethod": "fadeIn",
     "hideMethod": "fadeOut"
    }
    toastr["success"](mesaj);
    //Farklı mesaj türleri için yanda ki içerikleri kullanabilirsiniz. success(yeşil), danger(kırmızı), warning(sarı)
   }
 </script>
</body>
</html>

Örnek Görsel