C# Using Static Directive (Static Import)

C# Using Static Directive, C# 6.0 ile birlikte gelmiştir. Bu özellik sayesinde sınıf adını kullanmadan sınıfın static üyelerine (metotlar ve fieldlar) erişmemize yardımcı olur. Eğer Static directive kullanmıyorsak, static üyeleri her seferinde çağırmak için sınıf adını kullanmamız gerekir.

C# using static directive syntax (Sözdizimi)

using static <fully-qualified-type-name> 

Aşağıdaki örnekte static directive kullanmıyoruz. Math sınıfının static metoduna erişmek için sınıf adının kullanıldığını görebiliriz.

using System; 
namespace CSharpFeatures 
{ 
  class StaticImport 
  { 
    public static void Main(string[] args) 
    { 
      double sqrt  = Math.Sqrt(144); //Matematik sınıfı Sqrt() metoduna erişmek için kullanılır. 
      string newStr = String.Concat("alkanfatih",".com"); 
      Console.WriteLine(sqrt); 
      Console.WriteLine(newStr); 
    } 
  } 
} 

Sonuç:

12
alkanfatih.com

Aşağıdaki örnekte, kaynak dosyada statik directive kullanıyoruz. Bu nedenle, metodu çağırmadan önce sınıf adı gerektirmez.

using System; 
using static System.Math; // static directive  
using static System.String; 
namespace CSharpFeatures 
{ 
  class StaticImport 
  { 
    public static void Main(string[] args) 
    { 
      double sqrt  = Sqrt(144); // Sınıf ismi olmadan çağrıyoruz.
      string newStr = Concat("javatpoint",".com"); 
      Console.WriteLine(sqrt); 
      Console.WriteLine(newStr); 
    } 
  } 
} 

Sonuç:

12
alkanfatih.com

Comments are closed.