C# Operatör Overloading

C# dilinde “operatör aşırı yükleme” (operator overloading), bir sınıfın özel işlemleri ve operatörleri özelleştirmek amacıyla kullanılan bir nesne yönelimli programlama kavramıdır. C# dilinde, bazı temel operatörlerin sınıf türlerine uygulanabilirliği sağlanır ve bu operatörlerin davranışlarını sınıflarınıza özgü şekillerde tanımlamanıza olanak tanır.

Operatör aşırı yüklemesi, aşağıdaki operatörler için özel davranışları tanımlamanıza olanak tanır:

 • Aritmetik operatörler: +, -, *, /, % vb.
 • Karşılaştırma operatörleri: ==, !=, <, >, <=, >= vb.
 • Mantıksal operatörler: &&, ||, ! vb.
 • Bitwise operatörler: &, |, ^, ~, <<, >> vb.
 • Atama operatörleri: =, +=, -=, *=, /=, %= vb.

Operatör aşırı yükleme, sınıfınızın türünün özel gereksinimlerine veya iş mantığına uyan bir şekilde bu operatörleri kullanmanıza olanak tanır. Örneğin çalışan adlı bir sınıfımız olsun ve o sınıf üzerinden iki adet nesne üretelim.

  public class Calisan
  {
    string calisanAdi;
    int yaptigiSatis;

    public Calisan(string calisanAdi, int yaptigiSatis)
    {
      this.calisanAdi = calisanAdi;
      this.yaptigiSatis = yaptigiSatis;
    }
  }

Yukarıda ki sınıfımız üzerinden nesne oluşturalım ve o nesneler üzerinden bir toplama işlemi gerçekleştirelim.

  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Calisan calisan1 = new Calisan("Fatih", 10);
      Calisan calisan2 = new Calisan("Beyazıt", 5);

      Calisan toplamSatis = calisan1 + calisan2;
    }
  }

Yukarıda ki kodu yazdığınızda bir derleme zamanı hatası alırsınız. Bunun sebebi + operatörünün bu iki tip üzerinde ne yapacağını bilmemesinden kaynaklanır. Gelin şimdi + operatörünü aşırı yükleyelim ve artık ne yapması gerektiğini kendisine öğretelim.

  public class Calisan
  {
    string calisanAdi;
    int yaptigiSatis;

    public Calisan(string calisanAdi, int yaptigiSatis)
    {
      this.calisanAdi = calisanAdi;
      this.yaptigiSatis = yaptigiSatis;
    }

    public override string ToString()
    {
      return this.calisanAdi + " " + this.yaptigiSatis + " adet sipariş";
    }

    public static Calisan operator +(Calisan clsn1, Calisan clsn2)
    { 
      int toplamSatis = clsn1.yaptigiSatis + clsn2.yaptigiSatis;
      return new Calisan("ToplamSatis", toplamSatis);
    }
  }

Program.cs

    static void Main(string[] args)
    {
      Calisan calisan1 = new Calisan("Fatih", 10);
      Calisan calisan2 = new Calisan("Beyazıt", 5);

      Calisan toplamSatis = calisan1 + calisan2;

      Console.WriteLine(toplamSatis);
    }

Sonuç:

ToplamSatis 15 adet sipariş

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir