ASP.NET ile GMAIL Üzerinden Mail Gönderme

Bu yazımda ASP.NET ile Gmail kullanarak mail göndermek için hazırladığım sınıfımı sizinle paylaşacağım.

  public class SendMail
  {
    public static void MailStart(string _tomail, string _toname, string _subject, string _message)
    {

      MailMessage msg = new MailMessage();
      //Mail Konusu
      msg.Subject = _subject;
      //Mail Gönderenin Adresi ve Adı
      msg.From = new MailAddress("developerhks43@gmail.com", "HKS 43");
      msg.To.Add(new MailAddress(_tomail, _toname));
      //Mail Mesaj Metni
      msg.Body = _message;
      //Mail Mesaj Metni HTML içerik desteği
      msg.IsBodyHtml = true;
      msg.Priority = MailPriority.High;
      // Host ve Port Gereklidir!
      SmtpClient smtp = new SmtpClient("smtp.gmail.com", 587);
      // Güvenli bağlantı gerektiğinden kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz.
      NetworkCredential AccountInfo = new NetworkCredential("mail@gmail.com", "*******");
      smtp.UseDefaultCredentials = false;
      smtp.Credentials = AccountInfo;
      smtp.EnableSsl = true;
      smtp.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;
      smtp.Send(msg);
    }
  }

Burada muhtemelen GMAİL tarafından kaynaklanan Less Secure Apps, Daha az güvenli uygulama hatası almanız muhtemeldir. Bu aslında bir hata değil biz izin verme işlemidir. Güvenlik politikaları gereği bağlantınızı goole düşük güvenlilik göreceğinden dolayı bu hatayı verecektir. Burada yapmanız gereken bu ki linke tıklyarak daha az güvenli uygulamalara izin ver kısmını aktif etmenizdir.