Windows Form Kontrolleri

Windows forms uygulamalarımızın kullanıcı ara yüzünü tasarlarken ve değiştirirken kontroller eklememiz hata hizalamamız ve konumlandırmamız gerekir. Kontroller form nesneleri içinde bulunan nesnelerdir. Windows form üzerinde her bir kontrol belirli bir amaç doğrultusunda oluşturulmuştur. Bu amaç doğrultusunda her bir kontrolün kendine ait özellikleri (properties), yöntemleri(methods) ve olayları(event) vardır. Biz geliştiricilerde bu kontrollerin özelliklerini kullanarak ve değiştirerek Windows Form uygulamalarına dinamiklik kazandırırız.

Window Form Kontrolleri ve Özellikleri

 1. İşaretçi: Fara işaretçisini temsil eder.
 2. BackgroundWorker: Bir işlemi zaman uyumsuz olarak çalıştırmak için bir form veya denetim sağlar.
 3. BindingNavigator: Verilere bağlı kontroller için gezinme ve manipülasyon kullanıcı arayüzü (UI) sağlar.
 4. BindingSource: Kontrollere bağlanmak için bir veri kaynağını kapsüller.
 5. Button: Kullanıcının işlem yapmak için tıklayabileceği standart bir düğme sunar.
 6. CheckBox: Bir koşulun açık mı yoksa kapalı mı olduğunu gösterir.
 7. CheckedListBox: Her bir öğenin yanında onay kutusuyla birlikte bir öğe listesi görüntüler.
 8. ColorDialog: Kullanıcının önceden yapılandırılmış bir iletişim kutusunda bir paletten bir renk seçmesine ve bu palete özel renkler eklemesine izin verir.
 9. ComboBox: Açılan açılır kutuda verileri görüntüler.
 10. ContextMenuStrip: Kısayol menüsünü temsil eder.
 11. DataGrid: Veri kümesindeki tablo verilerini görüntüler ve veri kaynağında güncelleme yapılmasına olanak sağlar.
 12. DataGridView: Tablo verilerini görüntülemek ve düzenlemek için esnek, genişletilebilir bir sistem sağlar.
 13. DataTimePicker: Kullanıcının tarih veya saat listesinden tek bir öğe seçmesine izin verir.
 14. DomainUpDown: Kullanıcının göz atabileceği ve aralarından seçim yapabileceği metin dizelerini görüntüler.
 15. ErrorProvider: Kullanıcıya hata bilgilerini müdahaleci olmayan bir şekilde görüntüler.
 16. FlowLayoutPanel: Dinamik olarak içeriğini yatay veya dikey olarak düzenleyen bir paneli temsil eder.
 17. FolderBrowserDialog: Kullanıcıların bir dizine göz atıp seçebilecekleri veya yeni bir tane oluşturabilecekleri bir arayüz görüntüler.
 18. FontDialog: Şu anda sistemde yüklü olan yazı tiplerini gösterir.
 19. GroupBox: Diğer kontroller için tanımlanabilir bir gruplama sağlar.
 20. HelpProvider: HTML Yardımı dosyasını Windows tabanlı bir uygulama ile ilişkilendirir.
 21. HScrollBar: Bir uygulama veya kontrol içerisinde yatay veya dikey olarak kaydırarak bir öğe listesi veya büyük miktarda bilgi arasında gezinmeyi sağlayın.
 22. ImageList: Görüntüleri diğer kontrollerde görüntüler.
 23. Label: Kullanıcı tarafından düzenlenemeyen metni görüntüler.
 24. LinkLabel: Allows you to add Web-style links to Windows Forms applications.
 25. ListBox: Kullanıcının önceden tanımlanmış bir listeden bir veya daha fazla öğe seçmesine izin verir.
 26. ListView: Windows Gezgini biçiminde, simgeler içeren öğelerin bir listesini görüntüler.
 27. MaskedTextBox: Bir formdaki kullanıcı girişi formatını sınırlar.
 28. MenuStrip: Bir form için bir menü sistemi sağlar.
 29. MontCalender: Kullanıcıların tarih bilgilerini görüntülemesi ve ayarlaması için sezgisel bir grafik arayüz sunar.
 30. NotifyIcon: Arka planda çalışan ve başka türlü kullanıcı arayüzüne sahip olmayan işlemler için simgeleri görüntüler.
 31. NumericUpDown: Bir kullanıcının arayabileceği ve aralarından seçim yapabileceği sayıları görüntüler.
 32. OpenFileDialog: Kullanıcıların önceden yapılandırılmış bir iletişim kutusu kullanarak dosyaları açmasına izin verir.
 33. PageSetupDialog: Önceden yapılandırılmış bir iletişim kutusundan yazdırmak için sayfa ayrıntılarını ayarlar.
 34. Panel: Diğer kontroller için tanımlanabilir bir gruplama sağlayın ve kaydırmaya izin verir.
 35. PictureBox: Grafikleri bitmap, GIF, JPEG, meta dosyası veya simge biçiminde görüntüler.
 36. PrintDialog: Bir yazıcı seçer, yazdırılacak sayfaları seçer ve yazdırmayla ilgili diğer ayarları belirler.
 37. PrintDocument: Neyin yazdırılacağını açıklayan ve Windows tabanlı uygulamalarda belgeyi basan özellikleri ayarlar.
 38. PrintPreviewControl: Önceden yapılandırılmış sürümü kullanmak yerine kendi PrintPreview bileşeninizi veya iletişim kutunuzu oluşturmanıza olanak sağlar.
 39. PrintPreviewDialog: Bir belgeyi yazdırıldığında görüneceği şekilde görüntüler.
 40. ProcessBar: Grafik olarak tamamlanmaya yönelik bir eylemin ilerlemesini gösterir.
 41. RadioButton: Kullanıcıya iki veya daha fazla karşılıklı özel seçenek kümesi sunar.
 42. RichTextBox: Kullanıcıların biçimlendirme ile metin girmesine, görüntülemesine ve değiştirmesine izin verir.
 43. SaveFileDialog: Kaydedilecek dosyaları ve nereye kaydedileceğini seçer.
 44. SplitContainer: Kullanıcının yerleşik bir denetimi yeniden boyutlandırmasını sağlar.
 45. Splitter: Kullanıcının yerleşik bir denetimi yeniden boyutlandırmasına izin verir (.NET Framework sürüm 1.x).
 46. StatusStrip: Windows durum çubuğu kontrolünü temsil eder.
 47. TabControl: Resim veya diğer kontrolleri içerebilen çoklu sekmeleri görüntüler.
 48. TableLayoutPanel: Dinamik olarak içeriğini satır ve sütunlardan oluşan bir ızgarada düzenleyen bir paneli temsil eder.
 49. TextBox: Kullanıcının düzenlenebilir, çok satırlı girişine izin verir.
 50. Timer: Bir etkinliği düzenli aralıklarla yükseltir.
 51. ToolStrip: Komutları aktive eden menüleri ve bitmaplenmiş düğmeleri görüntüler.
 52. ToolStripContainer: Bir formun her bir tarafına paneller, ToolStrip kontrollerini yerleştirmek, raflamak ve düzenlemek için ve geleneksel kontroller için merkezi bir ToolStripContentPanel sağlar.
 53. ToolTip: Kullanıcı diğer kontrolleri işaret ettiğinde metni görüntüler.
 54. TrackBar: Çok miktarda bilgi arasında gezinmeyi veya sayısal bir ayarı görsel olarak ayarlamayı sağlar.
 55. TreeView: Genişletilebilir veya daraltılabilir düğüm hiyerarşisini görüntüler.
 56. WebBrowser: Web sayfalarını barındırır ve uygulamanıza İnternet Web tarama yetenekleri sağlar.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir