TextBox Kullanımı ve Özellikleri

Genellikle kullanıcıdan veri almak amacıyla kullanıldığı gibi veri göstermek amacıyla da kullanılabilir. Veri göstermek amacıyla kullandığımız zaman genellikle güncellenebilecek verileri göstermek amacıyla kullanırız. TextBox’da görüntülen verilerin boyutlarını ve biçimlerini TextBox’ın özelliklerini kullanarak düzenleyebiliriz.

TextBox’ın Kullanım Türleri:

MultiLine: Varsayılan olarak textbox tek bir satırda bilgi alır veya görüntüler ve TextBox’ın içerisine girilen veri TextBox’ımızın genişliğinden büyükse metnin sadece bir kısmı görülür. Bu özelliğini TextBox’ın MultipleLine özelliğini kullanarak değiştirebiliriz. MultipleLine bizlere çok satırlı bir TextBox örneği sunar.

WordWrap: varsayılan olarak true gelir. WordWrap MultipleLine ile birlikte kullanıldığında yazılan cümlenin TextBox’ımızın uzunluğundan büyük olması durumunda cümleye bir alt satırda devam ettirme işlevi kazandırır. Eğer False yaparsak TextBox’ımız MultipleLine olsa bile tek satır üzerinde cümleyi yazar.

ScroolBars: TextBox’ımızı MultipleLine yapsal bile ortaya ScroolBars’ımızı yani sürükleme barımız gözükmez. Bu özelliği kullanara TextBox’ımızın içerisine bir scroolbars eklenmesini sağlarız. ScroolBars 3 çeşitte bize sunulur Horizontal (yatay), Vertical (dikey) ve both (her ikiside). Yapmak istediğiniz tasarıma göre bu 3 özelliği kullanarak scroolbars ekleyebilirsiniz.

      //TextBox'ımızı çok satırlı veri girebileciğimi şekle sokar. Fakat scroolbar gözükmez.
      textBox1.Multiline = true;

      //TextBox içine yazılan yazının boyutu TextBox boyutundan büyükse bir alt satıra indirme işlevi kazandırır.
      textBox1.WordWrap = true;

      //TextBox'ımızda bir scroolbar gözükmesini sağlar. 3 tip kullanımı vardır.
      //Horizontal (yatay), Vertical (dikey) ve both (her iki) yönde scroolbar sunar. 
      textBox1.ScrollBars = ScrollBars.Both;

      //TextBox'ımızı boyutlandırma.
      textBox1.Width = 200;
      textBox1.Height = 100;

*Not: Yatay scroolbars WordWrap=false olduğu durumda gözükür.

PasswordChar: TextBox’ımızın passwordchar özelliğini kullanırsak, kullanıcı veri girdiği zaman o veriyi gizler. passwordchar bizden bir char tipinde karakter ister. Belirlediğimiz karakteri örneğin ’*’ passwordchar=’*’ şeklinde kullanırsak her bir temsil ettiği karakter yerine ‘*’ işareti koyar. Özellikle şifre giriş işlemlerinde kullanılır.

      //TextBox'ımız şifreli hale getirir. Gireceğiniz her bir karakter yerine 
      Char olarak belirlediğiniz karakter gözükür.
      textBox1.PasswordChar = '*';

MaxLength: TexBox’ımıza girilecek olan verilerimizi karakter boyutu olarak kısıtlamamızı sağlar. MaxLength verdiğimiz sayı kadar karekterde veri girmemizi sağlar.

      //TexBox'ı veri girişi sayısı olarak kısıtlar. 
      En fazla 10 karakter girilebilir.
      textBox1.MaxLength = 10;

Read-Only: TextBox’ımızı sadece okunabilir bir kontrole dönüştürür.

      //TextBox'a veri girişini engeller.
      textBox1.ReadOnly = true;

TextChanged Eventi Kullanımı ve Özellikleri

TextBox’ımıza veri girildiği an aktifleşen event’dir. Her girdiğimiz karakterde bize tepkime verir.

Örneğin TextBox’ımıza girilen veriyi, girildiği an sayarak Label’a kaç karakter girildiğini anlık olarak yazan bir komut yazalım.

    private void txt_adi_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string uzunluk = txt_adi.Text.Count().ToString();
      lbl_adi.Text = uzunluk;
    }

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir