Pseudocode (Sözde Kod) Nedir?

Sözde kod, bir bilgisayar programının veya algoritmanın ne yapması gerektiğine dair ayrıntılı ve okunabilir bir açıklamadır. Pseudocode, geliştirilecek olan programın programcılar ve geliştirme sürecinde yer alan diğer kişiler tarafından kolayca anlaşılabilmesi için doğal bir sözdizimi ve belirli biçimlendirme kuralarına uygun bir tarzda yazılır. Pseudocode (Sözde kod) bir programlama dili değildir ve bir program olarak derlenemez. Kodun mantığını gerçek bir programlama diline çevirmek için bir plan görevi görür.

Pseudocode (Sözde kod) geliştirme sürecine dahil edildiğinde, tasarımcılar, programcılar ve diğer kilit rol üstlenenler için programın veya algoritmanın arkasındaki mantığı tasarlamak, üzerinde işbirliği yapmak ve değerlendirmek için kullanabilirler. Pseudocode ayrıca programcılara belirli bir programlama dilinde kod yazmak için ayrıntılı bir şablon sağlar.

Pseudocode (Sözde kod) okunabilir biçimde yazıldığı için, gerçek programlamanın tasarım özelliklerine uyduğundan emin olmanın bir yolu olarak bir tasarımcılar ve programcılar ekibi tarafından incelenebilir. Unutmayalım ki Pseudocode (Sözde kod) aşamasında hataları yakalamak, geliştirme sürecinde veya daha sonra yakalamaktan daha az maliyetlidir. Sözde kod değerlendirilkten sonra, bir programlama dilinin uygun bir şekilde sözdizimine çevrilebilir. Aynı Pseudocode (sözde kod) birden fazla programlama diline dönüştürülebilir.

Pseudocode (Sözde Kod) Avantajları

Okuması Kolay

Programcılar genellikle matematikçiler, yöneticiler ve diğer alanlardan kişilerle birlikte çalışır. Kodun mekaniğini açıklamak için pseudocode (sözde kod) kullanmak, farklı uzmanlıklar arasındaki iletişimi daha kolay ve verimli hale getirir.

Kod Yazması Kolay

Programcı pseudocode (sözde kod) geliştirme ve üretme sürecinden geçtiğinde, bunu herhangi bir programlama dilinde yazılmış gerçek koda dönüştürmek çok daha kolay ve hızlı olacaktır.

Akış Şeması İle Kod Arasında Geçişi Kolay

Doğrudan bir fikir aşamasından akış şemasına ve koda geçmek kolay gözükse de sorunsuz bir yolculuk değildir. Bu noktada sözde kod iyi bir geçiş görevi üstlenir ayrıca bazen programcılar sözde kodu kod dosyasının başına bir docstring olarak dahil ederler. Bu da projenin üçüncü kişiler için daha kolay anlaşılmasını sağlar.

Hata Yakalaması Kolay

Sözde kod insan tarafından okunabilir bir biçimde yazıldığından, tek bir kod satırı yazmadan önce hataları düzenlemek ve keşfetmek daha kolaydır. Özellikle iş akışı ve mantıksal hataları kod yazmaya geçmeden görmemizi sağlar buda gereksiz eforu önler.


Pseudocode (Sözde kod), programlama topluluğu içinde hafife alınan ve yeterince kullanılmayan bir araçtır, ancak açık, özlü, basit bir sözde kod, fikirden uygulamaya giden yolda büyük bir fark yaratabilir.

Pseudocode (Sözde Kod) Nasıl Yazılır?

Pseudocode (Sözde kod) yazımından genellikle herkesin kendine göre bir sunum tarzı vardır. Çünkü bu dökümantasyon bilgisayarlar için değil, insanlar için hazırlanır. Ama yine işlemin evrensel olarak daha anlaşılır hale getirmeye yardımcı olan bazı basit resmi olmayan kurallar vardır. Pseudocode (sözde kodun) kuralları, bir programlama dilinden daha az katıdır.

  1. Her zaman ilk kelimeyi büyük harfle yazın.
  2. Satır başına yalnızca bir açıklama yapın.
  3. Hiyerarşiyi göstermek, okunabilirliği artırmak için girintili yapılar kullanın.
  4. Çok satırlı bölümleri her zaman END anahtar sözcüklerinden (ENDIF, ENDWHILE, vb.) herhangi birini kullanarak bitirin.
  5. İfadelerinizi programlama dilinden bağımsız tutun.
  6. İfadeleri basit, öz ve okunabilir tutun.

Örnek Pseudocode (Sözde Kod)

Kullanıcıdan alınan sayının çift mi tek mi olduğunu kontrol eden pseudocode (sözde kod) .

START (Başla)
SET Sayi1 (Kullanıcıdan bir sayı al.)
SET Sonuc = Sayi1 % 2 (sayının ikiye göre modunu al.)
IF Sonuc == 0 (Sonucun sıfır olma durumunu kontrol et.)
   PRINT 'Sayi Çiftir' (Sonuç sıfırsa ekrana sayı çiftir yazdır.)
THEN
   PRINT 'Sayi Tektir' (Sonuç sıfır değilse ekrana sayı tektir yazdır.)
FINISH (Bitir)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir