NuGet ile Entity Framework Core Yükleme

Entity Framework Core, proje türüne ve kullanabileceğiniz araçlara bağlı olarak projenize çeşitli şekillerde eklenebilen bir Nuget Paketi olarak mevcuttur.

NuGet, derlenmiş kaynak kodunu (DLL’ler) ve kodla ilgili diğer dosyaları (komut dosyaları ve resimler) sunan bir paket yöneticisidir. Bir NuGet paketi, .nupkg uzantılı bir zip dosyası biçimini alır. Bu, Visual Studio uygulamalarında libraries (kütüphanelerin) eklenmesini, güncellenmesini ve kaldırılmasını kolaylaştırır.

NuGet Nedir?

Visual Studio Package Manager (Paket Yöneticisi)

Visual Studio kullanıcıları, proje türünden (.NET Core veya tam .NET Framework) bağımsız olarak paket yönetim aracı seçeneklerinden biri aracılığıyla Entity Framework Core’u yükleyebilir: NuGet Package Manager UI veya Package Manager Console.

Nuget Package Manager UI

1 – Tools (Araçlar) » NuGet Package Manager (Paket Yöneticisi) » Manage NuGet Packages For Solution (Çözüm İçin NuGet Paketlerini Yönetin)‘a gidin.

2 – Browse (Gözat)‘ın seçili olduğundan emin olun ve arama kutusuna “entityframeworkcore” yazın.

3 – Yüklemek istediğiniz sağlayıcıya tıklayın. Bu durumda SQL Server seçilir.

4 – Paketi kurmak istediğiniz projeyi kontrol edin ve ardından Install (Yükle)‘ye tıklayın.

5 – Projenizde yapılacak değişiklikleri gözden geçirin (daha önce bu iletişim kutusunun görünmesini engellemek için kutuyu işaretlemediyseniz)

6 – Son olarak, kurulmak üzere olan paketlerle ilişkili çeşitli lisansların şartlarını kabul edin.

Package Manager Console

1 – Tools (Araçlar) » NuGet Package Manager (Paket Yöneticisi) » Package Manager Console (Paket Yöneticisi Konsolu)‘na gidin.

2 – “Default Project (Varsayılan Proje)” açılır menüsünde doğru projenin seçildiğinden emin olun ve SQL Server sağlayıcısını yüklemek için “install-package microsoft.entityframeworkcore.sqlserver” yazın.

3 – Enter’a basın ve yükleme işlemi başlamalıdır.

Command Line Tools (Komut Satırı)

Entity Framework Core’u yüklemek için .NET Core komut satırı araçlarını kullanabilirsiniz. Projenizi oluşturduktan sonra, .csproj (veya project.json) dosyasını içeren klasöre gidin (dizin değiştirme kodu: “cd” örnek: cd cd source\repos) ve aşağıdaki komutu yürütün:

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

Migrations, scaffolding vb. için EF komutlarından yararlanmak istiyorsanız Entity Framework Core araçlarına da ihtiyacınız vardır, bu nedenle aşağıdaki komutu yazın:

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools --version 1.1.0-msbuild3-final

Project.json

Project.json dosyası, bir .csproj dosyası lehine kullanımdan kaldırılmıştır, ancak herhangi bir platformdaki daha eski .NET Core projeleri için, Entity Framework Core’u yüklemek üzere project.json dosyasını değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki örnek, SQL Server sağlayıcısının 1.1.0 sürümünü içerecek şekilde değiştirilmiş temel bir project.json dosyasını göstermektedir:

{
 "version": "1.0.0-*",
 "buildOptions": {
  "emitEntryPoint": true
 },
 "dependencies": {
  "Microsoft.Extensions.Configuration": "1.0.0",
  "Microsoft.Extensions.Configuration.FileExtensions": "1.0.0",
  "Microsoft.Extensions.Configuration.Json": "1.0.0",
  "Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer": "1.1.0",
  "Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools": "1.1.0-msbuild3-final",
  "Microsoft.NETCore.App": {
   "type": "platform",
   "version": "1.0.0"
  }
 },
 "frameworks": {
  "netcoreapp1.0": {
   "imports": "dnxcore50"
  }
 },
 "tools": {
  "Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools": "1.1.0-preview4"
 }
}

Visual Studio’yu kullanırken Entity Framework Core’u yüklemek için bu yaklaşımı seçerseniz, Project.json dosyasındaki değişiklikleri kaydettiğinizde paketler otomatik olarak geri yüklenir.

One comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir