ListBox Kullanımı ve Özellikleri

ListBox adından da anlaşılacağı üzere verileri sıralı bir şekilde kullanıcıya sunan ve bu veri üzerinde seçim yapma işlevi sunan bir kontroldür.

Items Özelliği: Kontrol içerisine veri eklemek için kullanılan alandır. Koleksiyon tipinde değer alır.

    //ListBox'a veri ekleme.
    listBox1.Items.Add("Fatih Alkan");
    listBox1.Items.Add("Beyazıt Alkan");

    //ListBox'a çoklu veri ekleme.
    string[] isimler = new string[] { "Şenay Alkan", "Burak Alkan", "Canan Alkan" };
    listBox1.Items.AddRange(isimler);

    //ListBox verileri silme.
    listBox1.Items.Clear();

    //ListBox Items üzerinden belirli bir veriyi silme.
    listBox1.Items.Remove("Burak Alkan");

    //ListBox Indeks numarası üzerinden belirli bir veriyi silme.
    listBox1.Items.RemoveAt(1);

    //ListBox içerisinde birden çok verinin seçilmesi modu.
    listBox1.SelectionMode = SelectionMode.MultiExtended;

Örnek Kullanım Event

En sık kullanılan event’i listBox1_SelectedIndexChanged event’tidir. Bu event ile listBox’ımızda seçim işleminde kontrol sağlarız.

    private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      //ListBox'da seçilen değeri yakalama.
      MessageBox.Show(listBox1.SelectedItem.ToString());

      //ListBox'da seçilen değerin indeksini yakalama.
      MessageBox.Show(listBox1.SelectedIndex.ToString());
    }

Çoklu Seçimleri Yakalama

    for (int i = 0; i < listBox1.SelectedItems.Count; i++)
    {
       MessageBox.Show(listBox1.SelectedItems[i].ToString());
    }

One comment

Comments are closed.