Java Script Query String Alma

Query stringler web sayfaları arasında veri taşımak amacıyla kullanılan en basit yöntemlerden biridir. Sitenizin bir web sayfasından diğer web sayfasına hatta bir başka web sitesine queryler ile veri taşıyabilirsiniz.

Query Oluşturma

Queryler web adresinizin sayfa isminden sonra soru işareti “?” ile başlar. İki bölümden oluşur Değer Adı ve Değer. Örneğin: http://ingilizcekelimeezberle.com/index.html?level=A1 sayfa isminden sonra oluşturulan alanı inceleyelim ?level=A1 Değer Adı: “level” Değer:A1 kısacası level adlı değişken A1 değerini taşır. Birden fazla Query göndermek için ise ve “&” sembolü kullanılır. Örneğin: http://ingilizcekelimeezberle.com/index.html?level=A1&ID=10

Query Alma

Yukarıda ki şekilde web sayfasından gelen değeri yakalayıp geliştirdiğiniz projenize göre farklı şekillerde kullanabilirsiniz. En basiti gelen queryle veritabanınızda sorgu, güncelleme, ekleme, silme gibi işlemler yapabilirsiniz.

ASP.NET ile Quer String Alma

string str = Request.QueryString["Key"];

//Yukarıda ki örneğe göre
string gelen = Request.QueryString["level"];
//Dönen sonuç gelen = "A1"

Java Script ile Query String Alma
Java Script ile Query String yakalamak için kendiniz bir metot oluşturmanız gerekmektedir. Asp.net’deki gibi oluşturulmuş bir kütüphane bulunmamaktadır. Bu nedenle aşağıda Query yakalamak için oluşturduğum methodu sizinle paylaşıyorum

//Fonksiyonu çağırma.
var gelen = getUrlVars()["level"];

//Aşağıdaki fonksiyonu kullanarak Query Yakalayabilirsiniz.
function getUrlVars() {
  var vars = [], hash;
  var hashes = window.location.href.slice(window.location.href.indexOf('?') + 1).split('&');
  for (var i = 0; i < hashes.length; i++) {
    hash = hashes[i].split('=');
    vars.push(hash[0]);
    vars[hash[0]] = hash[1];
  }

  return vars;
}

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.