E-Ticaret Sitesi Veri Tabanın Planlanması ve Geliştirilmesi

Bu makalemde sizlere hazırlamış olduğum örnek bir sql veri tabanı üzerinden temel düzeyde bir E-Ticaret sitesi için planlanması gereken veri tabanı örneğinin sırasıyla kurgusunu, UML diyagramını ve T-SQL komutlarıyla programlanmasını anlatacağım.

Veri tabanı oluştururken öncelikli olarak geliştirmeyi planladığınız projenizin amaçlarını ve hedeflerini veri tabanınızı programlamaya başlamadan önce planlı bir şekilde saptamanız çok önemlidir. Çünkü daha sonradan veri tabanınıza yapacağınız tüm eklemeler (var olan tablolarda güncellemeler veya sonrada eklenen tablolar gibi.) sisteminizin düzenini zorlayacaktır. Nasıl gerçek bir inşaatta sonradan yapılan eklemeler ne kadar profesyonel olursa olsun kendini belli ediyorsa veri tabanı programcılığından bu aynıdır. Bu yüzden veri tabanını programlamaya başlamadan önce projenizin amaçlarını ve hedeflerini belirlemek daha sonrasında bu doğrultuda UML diyagramlarınızı oluşturmak oldukça önemlidir.

Veri Tabanı Planlama

Temel düzeyde bir e-ticaret sistemi 3 ana tema üzerinden kurgulanır. 1-Ürün Yönetimi, 2-Üye Yönetimi, 3-Sipariş yönetimi. Bu üç aşama geliştirmeyi planladığınız e-ticaret sisteminin türüne göre tabi kide bir çok değişiklikler alacaktır. Biz şimdi bu üç aşamayı planlamaya başlayalım.

1-Ürün Yönetimi

Bir e-ticaret sistemini düşündüğümüz zaman ürün en önemli öğemizdir. Öncelikli olarak siteye giren kullanıcıya ürüne hızlı ve doğru bir şekilde yönlendirmek için ürünlerimizi kategorize etmeliyiz. Bu aşamada yapacağımız en önemli hamle ürün için kategoriler tablosu oluşturmak olacaktır. Hatta ürünlerimizin çokluğuna göre bir de kategori ile ürün arasında bir köprü oluşturacak şekilde alt kategori tablosu oluşturmamızda oldukça faydalı olacaktır. Bu nedenle ürün kategori ve ürün alt kategori tablosu oluşturacağız.

Kullanıcıyı ürüne yönlendirecek kategori tablosunu oluşturduktan sonra artık o kategoriye göre ürünlerimizi sergilememiz gerekmektedir. Bu nedenle artık ürün tablomuzu oluşturmalıyız. Bu aşamada ürün bilgilerini mantıklı bileşenlere bölüp ayrı gruplarda tablolar oluşturmak bizim için daha faydalı olacaktır. Bu nedenle ürünün temel bilgilerinin tutulduğu ürün tablosu, ürünün resimlerinin tutulduğu ürün resim tablosu, ürüne yapılacak olan yorumların tutulduğu ürün yorum tablosu ve son olarak ürünün stok bilgilerinin tutulacağı ürün stok tablosu oluşturacağız.

*Dip Not: yukarıda saydığım tüm bilgileri tek bir tabloda tutabiliriz fakat bu sefer en basit şekilde örnek vermek gerekirse ürün tablosunda ürün yorum diye bir sütün açtığımızı düşünelim bu sefer karşılaşacağımız sorun şu olacaktır. Her ürün için yalnızca bir yorum almanın yanı sıra hangi üye tarafından yapıldığını takip edemeyiz. Bu nedenle tabloları olabildiğince bölümlere bölmek sizlere avantajlar sağlayacaktır.

2-Üye Yönetimi

Üye yönetimini, üyenin siteye pratik ve olabildiğince hızlı bir şekilde üye olmasını sağlamanın yanı sıra tüm iletişim bilgilerini doğru bir şekilde almamız kapsamaktadır. Bu nedenler iki aşamalı bir üye tablosu oluşturacağız. İlk tablomuz olan üye tablosunda üyenin temel bilgilerini tutup ikinci tablomuzda üyenin istediği kadar adres bilgisi kayıt edeceği üye adres tablosu oluşturacağız.

3-Sipariş Yönetimi

Sipariş yönetimi, e-ticaret için başlı başına bir sistemdir. Biz ise bu alanda oluşturacağımız sipariş tablosu üzerinden sipariş bilgilerini üye tablosu ile eşleştirerek üyeye ait siparişlerin tutulduğu ve takip edildiği bir tablo düzeni oluşturacağız.

Veri Tabanı UML Diyagram Oluşturma

Veri tabanımızı oluşturmadan önce UML diyagram oluşturmak veri tabanımızda ki işleyişi ve muhtemel hataları öngörebilmek için oldukça önemlidir. Bu yüzden veri tabanını programlamaya başlamadan önce UML diyagramı oluşturmak bu diyagram üzerinde tablolarımızı, tablolarımız içerisinde yer alacak olan sütunlarımızın özelliklerini belirlemek ve tablolar arası ilişkileri kurmak çok önemlidir.

Aşağıda oluşturacağımız veri tabanın UML diyagramı bulunmaktadır. Bu UML diyagramı üzerinden bir sonra ki konuda TSQL komutları ile veri tabanımızı programlayacağız.

Kategori Tablosu

1) KategoriID (int) Identity, primary key: kategori ID sütünü bize her eklediğimiz veriye birden başlayarak birer birer aratarak bir kimlik verecektir. Bu kimlik bizlere doğru veriye erişim ve diğer tablolar ilişkilendirme yapma işlevi sağlayacaktır. Ayrıca yine bu kimlik üzerinden update ve delete işlemleri gerçekleştireceğiz.

2) KategoriAdi (nvarchar) not null: Sitede gözükecek olan kategori adının tutulduğu alan.

3) KategoriTarih (datetime) Default:getdate(), not null: Default olarak getdate() komutunu verdiğimiz kolon bizlere kategorinin eklendiği veya güncellendiği tarihleri tutacaktır. Bu şekilde ilerde gerçekleştireceğiniz loglama ve raporlama işlemlerinde kolaylık sağlayacaktır.

*getdate() komutu otomatik olarak veri eklendiğinde sistem tarihini ve saatini ekler.

4) KategoriDurum (Bit) Default: (1), not null: Kategori durum sütünü bit türünden değer taşıyacaktır. Bildiğiniz üzere bit türü (1) True ve (0) False olmak üzere iki tip değer taşır. Bizde bu durumdan faydalanarak ileride sitemizde göstermek istediğimiz veriyi sorgu yaptığımız zaman kategori tablosundan kategori durumu 1 olan değerleri getir diyeceğiz böylece verilerimiz üzerinde hakimiyet sağlayacağız. Şöyle ki eğer ileride herhangi bir kategoriyi sitede göstermek istemezsek o veriyi siteden silmemize gerek kalmadan kategori durumunu sıfır yaparak yani o kategori verisini pasife alarak erişimi kapatmış olacağız.

Alt Kategori Tablosu

1) AltKategoriID (int) Identity, primary key: Alt kategori verimize kimlik verdiğimiz alan.

2) KategoriID (int) foregein key: Kategori Tablomuz ile Alt kategori tablomuzu birbirine bağladığımız alan.

3) AltKategoriAdı (nvarchar) not null: Alt kategori isminin tutulduğu alan.

3) AltKategoriTarih (datetime) Default:getdate(), not null: Veriler üzerinde yapılan işlemlerin tarihlerinin tutulduğu alan.

4) AltKategoriDurum (Bit) Default(1), not null: Verimiz aktif veya pasif yaptığımız alan.

Ürün Tablosu

1) UrunID (int) Identity, primary key: Ürün verimize kimlik verdiğimiz alan.

2) KategoriID (int) foregein key: Kategori Tablomuz ile ürün tablomuzu birbirine bağladığımız alan. (Bazı ürünler direk ana kategorinin altında olabileceği gibi, kategorinin altında ki kategoriler ile birlikte tüm ürünleri göstermemiz sağlayacak alandır.)

3) AltKategoriID (int) foregein key: Alt Kategori Tablomuz ile ürün tablomuzu birbirine bağladığımız alan. (Bu şekilde hangi ürünümüzün hangi alt kategoride olduğunu öğreneceğiz.)

4) UrunKodu(nvarchar(5)) not null: her ürünün 5 hane üzerinden planladığım eşsiz bir ürün kodunun tutulacağı alandır. Ürün kodların eşsiz olmasına özen gösterilir barkod kodları gibi. Stok takip sistemlerinde büyük avantaj sağlar.

5) UrunAdi (nvarchar(50) not null: Ürünün isminin tutulduğu alan.

6) UrunFiyatı (Money) not null: Ürünün fiyatının tutulduğu alan.

7) UrunAciklama (text): Ürünün tanıtımının yapıldığı detay bilgilerinin tutulduğu alandır. Açıklama bilgisinin uzun olabilme ihtimalinden dolayı text tipinde değer tutması daha uygundur. Text tipi 2gb kadar veri saklama kapasitesine sahiptir.

8) Urun Tarih (datetime) Default:getdate(), not null: Veriler üzerinde yapılan işlemlerin tarihlerinin tutulduğu alan.

9) UrunDurum (Bit) Default(1), not null: Verimizi aktif veya pasif yaptığımız alan. Ilk girilen ürün default olarak (1) True yani aktif olarak girilecektir.

Ürün Resim Tablosu

1) ResimID(int) Identity, primary key: Ürün resim verimize kimlik verdiğimiz alan.

2) UrunID(int) foregein key: Ürün Tablomuz ile ürün resim tablomuzu birbirine bağladığımız alan. (Bu şekilde hangi ürünün resim bilgilerinin olduğuna erişim sağlayacağız.)

3) Resim1 (nvarchar(50)): ürün resimlerimizi image olarak veri tabanında tutmak veri tabanımızı yoracaktır. Bu nedenle image yerin ürün resimlerimizin adlarını tablolarımızda tutacağız daha sonra resmi göstermek için ürünün resim adından giderek ekrana gösterme işlemi yapacağız.

4) Resim2,3,4,5: 5 Adet resim tutmak üzere planladığımızdan 5 adet kolon açılmıştır.

Ürün Stok Tablosu

1) StokID(int) Identity, primary key: stok verimize kimlik verdiğimiz alan. 

2) UrunID(int) foregein key: Ürün Tablomuz ile ürün stok tablomuzu birbirine bağladığımız alan. (Bu şekilde hangi ürünün ne kadar stoğu olduğuna erişim sağlayacağız.)

3) UrunAdet(int) not null: Ürünün stok adetinin tutulduğu alan.

4) DepoAdres (nvarchar(50)): Ürünün stoğunun hangi depo da olduğunu belirtir. (Merkez depo, Ithal Urun gibi)

Ürün Yorum Tablosu

1) YorumID (int) Identity, primary key: Ürün yorum verimize kimlik verdiğimiz alan.

2) UrunID (int) Identity, foregein key: Ürün Tablomuz ile ürün yorum tablomuzu birbirine bağladığımız alan. (Bu şekilde hangi ürünümüze yorum yapıldığına erişim sağlayacağız.)

3) UyeID (int) foregein key: Üye Tablomuz ile ürün resim tablomuzu birbirine bağladığımız alan. (Bu şekilde hangi üyemizin yorum yaptığına erişim sağlayacağız.)

4) YorumMetni (text) not null: yapılan yorum verisinin tutulduğu alan.

5) YorumTarihi (datetime) Default:getdate(), not null: yapılan yorumun tarihinin tutulduğu alan.

6 YorumDurum (bit) Default(1), not null: Verimiz aktif veya pasif yaptığımız alan. (Default olarak (0) False değeri alacaktır. Böylece her yapılan yorum sitede gözükmeden önce onay verilmesi gerekecektir. Adminin onay veridiği yani değerini (1) True yaptığı zaman gösterilecektir.)

Uye Tablosu

1) UyeID (int) Identity, primary key: Üye verimize kimlik verdiğimiz alan.

2) UyeAdı (nvarchar(50)) not null: Uye adının tutulduğu alan.

3) UyeSoyadı (nvarchar(50)) not null: Uye soyadının tutulduğu alan.

4) UyeTelefon (nvarchar(10)) not null: Uye telefon bilgisinin tutulduğu alan.

5) UyeEMail (nvarchar(50)) not null: Uye e-mail bilgisinin tutulduğu alan.

6) UyeSifre (nvarchar(50)) not null: Uye şifresinin tutulduğu alan (güvenlik için veri şifreleme algoritmaları kullanarak tutulabilir.)

7) UyeTarih (datetime) Default:getdate(), not null: üye olunduğu tarihin tutulduğu alan.

8) UyeDurum (bit): Üyemizi aktif veya pasif yaptığımız alan. (Üyemiz default olarak (0) False değeri alır. Sitenize üye olan kullanıcıya doğrulama maili ile link gönderilir. Maile tıklayıp sitenize gelen kullanıcı QueryString kullanılarak durumu (1) True yani aktif yapılır.)

Uye Adres Tablosu

1) AdresID (int) Identity, primary key: Üye adres verimize kimlik verdiğimiz alan.

2) UyeID (int) foregein key: Uye tablomuz ile Uye adres tablomuzu birbirine bağladığımız alan. (Girilen adreslerin hangi üyemize ait olduğunu belirttiğimiz alan)

3) AdresMetni (text): Uye adres bilgilerinin tutulduğu alan.

4) AdresIlce (nvarchar(50)): Uye adres Ilçe bilgisinin tutulduğu alan.

5) AdresSehir (nvarchar(50)): Uye adres Il bilgisinin tutulduğu alan.

6) AdresPK (nvarhcar(5)): Uye adres posta kodu bilgisinin tutulduğu alan.

7) AdresUlke (nvarhcar(50)): Uye adres ülke bilgisinin tutulduğu alan.

8) AdresTuru (nvarhcar(50)): Uye adres tür bilgisinin tutulduğu alan. (Üye birden fazla adres ekleyebilir ve bu adresler bir isim vermesi istenir. Ev Adresim İş Adresim gibi, üyenin belirlediği adreslerin bu şekilde başlık bilgisinin tutulduğu alanı temsil eder.)

Sipariş Tablosu

1) SiparisID (int) primary key: Sipariş verimize kimlik verdiğimiz alan.

2) AdresID (int) foregein key: Uye tablomuz ile Sipariş tablomuzu birbirine bağladığımız alan. (Girilen siparişin hangi üyemize ait olduğunu belirttiğimiz alan.)

3) AdresID (int) foregein key: Uye adres tablomuz ile Sipariş tablomuzu birbirine bağladığımız alan. (Girilen siparişin hangi üyemizin hangi adresine gideceğini belirttiğimiz alan.)

4) SiparisBilgileri (text): verilen siparişin bilgilerinin tutulduğu alan.

5) SiparisFiyat (money): verilen siparişin toplam tutarının tutulduğu alan.

6) SiparisDurum (nvarchar(50)): verilen siparişin hangi aşamada olduğunu belirttiğimiz alan (Hazırlanıyor, Kargoda, Teslim Edildi gibi.)

7) SiparisTarih (datetime): sipariş tarihinin tutulduğu alan.

Veri Tabanı Oluşturma

Aşağıda TSQL komutlarını kullanarak yukarıda ki UML diyagramı doğrultusunda oluşturduğum databese örneğine erişebilirsiniz. Ayrıca oluşturduğum veri tabanını Insert komutlarını kullanarak pratik çalışma olarak kullanabileceğiniz bir film satış üzerine planladığım veriler de ekledim.

Öncelikle yeni bir veri tabanı oluşturun ve oluştuduğunuz veri tabanı üzerinde aşağıda ki kodları Execute ediniz. Tümüyle hazır veri tabanınız oluşmuş olacaktır. Veya direk aşağıda ki linkte verilen SQL Query Dosyasını indirebilirsiniz. (İndirilen zip dosyasını açınız, içerisindeki .sql uzantılı dosyayı Sql Server Management Studio ile açıp execute ediniz. (tablolaları oluşturmak istediğiniz database adının seçili olduğuna dikkat ediniz.)

Ürün Database SQL Query İndir.

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

-- Kategori Tablosunu Oluştur.
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects
WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Tbl_Kategori]')
AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Tbl_Kategori]
(
	[KategoriID] [int] IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
	[KategoriAdi] [nvarchar](50) NOT NULL,
	[KategoriDurum] [bit] DEFAULT 1 NOT NULL,
	[KategoriTarih] [datetime] DEFAULT GETDATE() NOT NULL,
) 
END
GO

-- Alt Kategori Tablosunu Oluştur.
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects
WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Tbl_AltKategori]')
AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Tbl_AltKategori]
(
	[AltKategoriID] [int] IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
	[KategoriID] [int] NOT NULL,
	[AltKategoriAdi] [nvarchar](50) NOT NULL,
	[AltKategoriDurum] [bit] DEFAULT 1 NOT NULL,
	[AltKategoriTarih] [datetime] DEFAULT GETDATE() NOT NULL,
	FOREIGN KEY (KategoriID) REFERENCES Tbl_Kategori(KategoriID),
) 
END
GO

-- Urun Tablosunu Oluştur.
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects
WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Tbl_Urun]')
AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Tbl_Urun]
(
	[UrunID] [int] IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
	[KategoriID] [int] NOT NULL,
	[AltKategoriID] [int] NOT NULL,
	[UrunKodu] [nvarchar](5) NOT NULL,
	[UrunAdi] [nvarchar](100) NOT NULL,
	[UrunFiyat] [money] NOT NULL,
	[UrunAciklama] [text] NULL,
	[UrunTarih] [datetime] DEFAULT GETDATE() NOT NULL,
	[UrunDurum] [bit] DEFAULT 1 NOT NULL,
	FOREIGN KEY (KategoriID) REFERENCES Tbl_Kategori(KategoriID),
	FOREIGN KEY (AltKategoriID) REFERENCES Tbl_AltKategori(AltKategoriID),
) 
END
GO

-- Urun Yorum Tablosunu Oluştur.
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects
WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Tbl_UrunYorum]')
AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Tbl_UrunYorum]
(
	[YorumID] [int] IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
	[UrunID] [int] NOT NULL,
	[UyeID] [int] NOT NULL,
	[YorumMetni] [text] NOT NULL,
	[YorumTarih] [datetime] DEFAULT GETDATE() NOT NULL,
	[YorumDurum] [bit] DEFAULT 0 NOT NULL,
	FOREIGN KEY (UrunID) REFERENCES Tbl_Urun(UrunID),
) 
END
GO

-- Urun Resim Tablosunu Oluştur.
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects
WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Tbl_UrunResim]')
AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Tbl_UrunResim]
(
	[ResimID] [int] IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
	[UrunID] [int] NOT NULL,
	[Resim1] [nvarchar](50) DEFAULT 'default.jpg' NOT NULL,
	[Resim2] [nvarchar](50) NULL,
	[Resim3] [nvarchar](50) NULL,
	[Resim4] [nvarchar](50) NULL,
	[Resim5] [nvarchar](50) NULL,
	FOREIGN KEY (UrunID) REFERENCES Tbl_Urun(UrunID),
) 
END
GO

-- Urun Stok Tablosunu Oluştur.
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects
WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Tbl_UrunStok]')
AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Tbl_UrunStok]
(
	[StokID] [int] IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
	[UrunID] [int] NOT NULL,
	[UrunAdet] [int] NOT NULL,
	[DepoAdres] [nvarchar](50) DEFAULT 'Merkez Depo' NOT NULL,
	FOREIGN KEY (UrunID) REFERENCES Tbl_Urun(UrunID),
) 
END
GO

-- Uye Tablosunu Oluştur.
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects
WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Tbl_Uye]')
AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Tbl_Uye]
(
	[UyeID] [int] IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
	[UyeAdi] [nvarchar](50) NOT NULL,
	[UyeSoyadi] [nvarchar](50) NOT NULL,
	[UyeTelefon] [nvarchar](50) NOT NULL,
	[UyeEmail] [nvarchar](50) NOT NULL,
	[UyeSifre] [nvarchar](50) NOT NULL,
	[UyeTarih] [datetime] DEFAULT GETDATE() NOT NULL,
	[UyeDurum] [bit] DEFAULT 0 NOT NULL,
) 
END
GO

-- Uye Adres Tablosunu Oluştur.
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects
WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Tbl_UyeAdres]')
AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Tbl_UyeAdres]
(
	[AdresID] [int] IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
	[UyeID] [int] NOT NULL,
	[AdresMetni] [text] NOT NULL,
	[AdresIlce] [nvarchar](50) NOT NULL,
	[AdresSehir] [nvarchar](50) NOT NULL,
	[AdresPK] [nvarchar](5) NULL,
	[AdresUlke] [nvarchar](50) NOT NULL,
	[AdresTuru] [nvarchar](50) NOT NULL,
	FOREIGN KEY (UyeID) REFERENCES Tbl_Uye(UyeID),
) 
END
GO

-- Sipariş Tablosunu Oluştur.
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects
WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Tbl_Siparis]')
AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Tbl_Siparis]
(
	[SiparisID] [int] IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
	[UyeID] [int] NOT NULL,
	[AdresID] [int] NOT NULL,
	[SiparisBilgileri] [text] NOT NULL,
	[SiparisFiyat] [money] NOT NULL,
	[SiparisTarih] [datetime] DEFAULT GETDATE() NOT NULL,
	[SiparisDurum] [nvarchar](50) NOT NULL,
	FOREIGN KEY (UyeID) REFERENCES Tbl_Uye(UyeID),
	FOREIGN KEY (AdresID) REFERENCES Tbl_UyeAdres(AdresID),
) 
END
GO-- Kategori Tablosuna Veri Girişi.
insert into Tbl_Kategori (KategoriAdi) values ('Vizyondan Kalkan Filimler');
insert into Tbl_Kategori (KategoriAdi) values ('Vizyonda Olan Filimler');
insert into Tbl_Kategori (KategoriAdi) values ('Vizyona Girecek Filimler');

-- Kategori Tablosuna Veri Girişi.
insert into Tbl_AltKategori (KategoriID,AltKategoriAdi) values (1, 'Aksiyon');
insert into Tbl_AltKategori (KategoriID,AltKategoriAdi) values (1, 'Animasyon');
insert into Tbl_AltKategori (KategoriID,AltKategoriAdi) values (1, 'Bilim Kurgu');
insert into Tbl_AltKategori (KategoriID,AltKategoriAdi) values (1, 'Dram');
insert into Tbl_AltKategori (KategoriID,AltKategoriAdi) values (1, 'Komedi');
insert into Tbl_AltKategori (KategoriID,AltKategoriAdi) values (1, 'Korku');
insert into Tbl_AltKategori (KategoriID,AltKategoriAdi) values (1, 'Romantik');
insert into Tbl_AltKategori (KategoriID,AltKategoriAdi) values (2, 'Aksiyon');
insert into Tbl_AltKategori (KategoriID,AltKategoriAdi) values (2, 'Animasyon');
insert into Tbl_AltKategori (KategoriID,AltKategoriAdi) values (2, 'Bilim Kurgu');
insert into Tbl_AltKategori (KategoriID,AltKategoriAdi) values (2, 'Dram');
insert into Tbl_AltKategori (KategoriID,AltKategoriAdi) values (2, 'Komedi');
insert into Tbl_AltKategori (KategoriID,AltKategoriAdi) values (2, 'Korku');
insert into Tbl_AltKategori (KategoriID,AltKategoriAdi) values (2, 'Romantik');
insert into Tbl_AltKategori (KategoriID,AltKategoriAdi) values (3, 'Aksiyon');
insert into Tbl_AltKategori (KategoriID,AltKategoriAdi) values (3, 'Animasyon');
insert into Tbl_AltKategori (KategoriID,AltKategoriAdi) values (3, 'Bilim Kurgu');
insert into Tbl_AltKategori (KategoriID,AltKategoriAdi) values (3, 'Dram');
insert into Tbl_AltKategori (KategoriID,AltKategoriAdi) values (3, 'Komedi');
insert into Tbl_AltKategori (KategoriID,AltKategoriAdi) values (3, 'Korku');
insert into Tbl_AltKategori (KategoriID,AltKategoriAdi) values (3, 'Romantik');

-- Ürün Tablosuna Veri Girişi.
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 4, '02686', 'Son in Law', '19.61', 'turpis adipiscing lorem vitae mattis nibh ligula nec sem duis aliquam', '2018-07-14 12:18:57', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 4, '05271', 'Bad Girl', '45.25', 'ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae donec', '2018-10-13 05:19:14', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 2, '03630', 'Romance in Manhattan', '34.36', 'rutrum nulla nunc purus phasellus in felis donec semper sapien a libero nam', '2018-02-17 05:10:37', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 5, '10742', 'Twilight Saga: Eclipse, The', '49.26', 'augue a suscipit nulla elit ac nulla sed vel enim sit amet nunc viverra dapibus nulla suscipit ligula in lacus curabitur at ipsum ac tellus semper interdum mauris ullamcorper purus sit amet nulla', '2018-07-19 07:28:52', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 2, '65044', 'Queen Kelly', '35.70', 'amet erat nulla tempus vivamus in felis eu sapien cursus vestibulum proin eu mi nulla ac enim in tempor turpis nec euismod scelerisque quam turpis adipiscing lorem vitae mattis nibh ligula nec sem duis aliquam convallis nunc proin', '2018-08-08 16:37:41', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 6, '67046', 'Every Night Dreams (Each Night I Dream) (Yogoto no yume)', '15.79', 'proin interdum mauris non ligula pellentesque ultrices phasellus id sapien in sapien iaculis congue vivamus metus arcu adipiscing molestie hendrerit at vulputate', '2018-10-07 16:53:54', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 2, '23155', 'Bastards, The (Los bastardos)', '44.01', 'volutpat dui maecenas tristique est et tempus semper est quam pharetra magna ac consequat metus sapien ut nunc vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae mauris viverra diam vitae quam suspendisse potenti nullam porttitor lacus at turpis donec', '2018-01-13 02:40:31', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 4, '62802', 'The Gamma People', '40.25', 'posuere metus vitae ipsum aliquam non mauris morbi non lectus aliquam sit amet diam in magna bibendum imperdiet nullam orci pede venenatis non sodales sed tincidunt eu felis fusce posuere felis sed lacus morbi sem mauris laoreet ut rhoncus aliquet pulvinar sed nisl nunc rhoncus dui vel sem', '2018-02-11 00:15:33', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 4, '18018', 'Bartok the Magnificent', '20.02', 'id pretium iaculis diam erat fermentum justo nec condimentum neque sapien placerat ante nulla justo aliquam quis turpis eget elit sodales scelerisque mauris sit', '2018-05-03 15:33:27', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 2, '51079', 'Ten Minutes Older: The Cello', '34.43', 'id ligula suspendisse ornare consequat lectus in est risus auctor sed tristique in tempus sit amet sem fusce consequat nulla nisl nunc nisl duis bibendum felis sed interdum venenatis turpis enim blandit mi in porttitor pede justo eu massa donec dapibus duis at velit eu est congue elementum', '2018-10-21 15:18:42', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 6, '08320', 'Bummer (Bumer)', '49.83', 'imperdiet sapien urna pretium nisl ut volutpat sapien arcu sed augue aliquam erat volutpat in congue etiam justo etiam pretium iaculis justo in hac habitasse platea dictumst etiam faucibus cursus urna ut tellus nulla ut erat id mauris vulputate elementum nullam varius nulla facilisi cras non velit nec nisi', '2018-11-25 15:18:54', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 7, '54973', 'Ferryman, The', '16.84', 'ultrices libero non mattis pulvinar nulla pede ullamcorper augue a suscipit nulla elit ac nulla sed vel enim sit amet nunc viverra dapibus', '2018-02-04 03:12:35', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 5, '68788', 'Last Chance: Diary of Comedians, The (Bokutachi no koukan nikki)', '20.13', 'tempus semper est quam pharetra magna ac consequat metus sapien ut nunc vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae mauris viverra diam vitae quam suspendisse potenti nullam porttitor lacus at turpis donec posuere metus vitae ipsum aliquam non mauris', '2018-02-11 16:20:29', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 4, '05912', 'Mistress', '44.83', 'vel nulla eget eros elementum pellentesque quisque porta volutpat erat quisque erat eros viverra eget congue eget semper rutrum nulla nunc purus phasellus in felis donec semper sapien a libero nam dui proin leo odio porttitor id consequat in consequat ut nulla sed accumsan felis ut at', '2018-11-05 21:54:30', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 2, '20276', 'Dangerous Beauty', '28.01', 'lacus morbi sem mauris laoreet ut rhoncus aliquet pulvinar sed nisl nunc rhoncus dui vel sem sed sagittis nam congue risus semper porta volutpat quam pede lobortis ligula sit amet eleifend pede libero quis orci nullam molestie nibh in lectus pellentesque', '2018-05-14 09:15:07', 0);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 4, '52389', 'Mom''s Night Out', '49.31', 'orci eget orci vehicula condimentum curabitur in libero ut massa volutpat convallis morbi odio odio elementum eu interdum eu tincidunt in leo maecenas pulvinar lobortis est phasellus sit amet erat nulla tempus vivamus in felis eu sapien cursus vestibulum proin eu mi nulla ac enim in tempor turpis nec euismod', '2018-07-12 17:34:53', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 1, '49348', 'Kamchatka', '35.10', 'massa tempor convallis nulla neque libero convallis eget eleifend luctus ultricies eu nibh quisque id justo sit amet sapien dignissim vestibulum vestibulum ante ipsum primis', '2018-11-09 13:50:38', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 2, '65044', 'Firewall', '20.72', 'quis orci eget orci vehicula condimentum curabitur in libero ut massa volutpat convallis morbi odio odio elementum eu interdum eu tincidunt in leo maecenas pulvinar lobortis est phasellus sit amet erat nulla tempus vivamus in felis eu sapien cursus vestibulum proin eu mi nulla ac enim in tempor turpis', '2017-12-09 10:57:26', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 2, '55111', 'Gozu', '37.71', 'nascetur ridiculus mus vivamus vestibulum sagittis sapien cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus etiam vel augue vestibulum rutrum rutrum neque aenean auctor gravida sem praesent id massa id nisl venenatis lacinia aenean sit amet justo morbi', '2018-11-30 22:47:23', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 2, '68151', 'Robin Hood', '11.44', 'turpis integer aliquet massa id lobortis convallis tortor risus dapibus augue vel accumsan tellus nisi eu orci mauris lacinia sapien quis libero nullam sit amet turpis elementum ligula vehicula consequat morbi', '2018-03-16 04:20:10', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 2, '49967', 'Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace', '18.89', 'erat volutpat in congue etiam justo etiam pretium iaculis justo in hac habitasse platea dictumst etiam faucibus cursus urna ut tellus nulla ut erat id mauris vulputate elementum nullam varius nulla facilisi cras', '2018-02-18 13:12:50', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 1, '53567', 'In the Blood', '46.11', 'mus etiam vel augue vestibulum rutrum rutrum neque aenean auctor gravida sem', '2017-12-11 17:18:35', 0);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 7, '42254', 'Cadillac Man', '29.11', 'nam congue risus semper porta volutpat quam pede lobortis ligula sit amet eleifend pede libero quis orci nullam molestie nibh in lectus pellentesque at nulla suspendisse potenti cras in purus eu magna vulputate luctus cum', '2018-04-12 18:56:23', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 4, '55910', 'One in a Million: The Ron LeFlore Story', '23.54', 'lobortis ligula sit amet eleifend pede libero quis orci nullam molestie nibh in lectus pellentesque at nulla suspendisse potenti cras in purus eu magna vulputate luctus cum sociis natoque penatibus et', '2018-06-27 23:36:37', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 1, '54868', 'Love and Pigeons', '26.87', 'eros suspendisse accumsan tortor quis turpis sed ante vivamus tortor duis mattis egestas', '2018-09-03 08:37:31', 0);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 2, '43063', 'Crush, The (La cotta)', '20.10', 'ante nulla justo aliquam quis turpis eget elit sodales scelerisque mauris sit amet eros suspendisse accumsan tortor quis turpis sed ante vivamus tortor duis', '2017-12-18 18:32:19', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 2, '68151', 'Drive-In Horrorshow', '48.99', 'ante nulla justo aliquam quis turpis eget elit sodales scelerisque mauris sit amet eros suspendisse accumsan tortor quis turpis sed ante', '2018-05-14 08:57:46', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 4, '48951', 'Napoléon', '45.71', 'donec diam neque vestibulum eget vulputate ut ultrices vel augue vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae donec pharetra magna vestibulum aliquet ultrices erat tortor sollicitudin', '2018-02-17 06:39:05', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 4, '63739', 'Rollerball', '24.51', 'volutpat convallis morbi odio odio elementum eu interdum eu tincidunt in leo maecenas pulvinar lobortis est phasellus sit amet erat nulla tempus vivamus in felis eu sapien cursus vestibulum proin eu mi nulla ac enim in tempor turpis nec euismod scelerisque quam turpis', '2018-07-02 06:34:14', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 4, '55154', 'I am the One That I Want', '46.75', 'ut rhoncus aliquet pulvinar sed nisl nunc rhoncus dui vel sem sed sagittis nam congue risus semper porta volutpat quam pede lobortis', '2018-02-04 16:06:38', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 6, '49738', 'Big Hangover, The', '21.72', 'sed tristique in tempus sit amet sem fusce consequat nulla nisl nunc nisl duis bibendum felis sed interdum venenatis turpis enim blandit mi in porttitor pede justo eu massa donec dapibus duis at velit eu est congue elementum in hac habitasse platea dictumst morbi vestibulum velit id', '2018-02-25 14:05:58', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 6, '06156', 'Bring It On: In It To Win It', '24.26', 'in consequat ut nulla sed accumsan felis ut at dolor quis odio consequat varius integer ac leo pellentesque ultrices mattis odio donec vitae', '2018-11-13 19:18:37', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 3, '42002', 'Narrow Margin', '10.81', 'scelerisque mauris sit amet eros suspendisse accumsan tortor quis turpis sed ante vivamus tortor duis', '2018-04-29 17:26:24', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 1, '62175', 'Richard III', '24.06', 'nulla tempus vivamus in felis eu sapien cursus vestibulum proin eu mi nulla ac enim in tempor turpis nec euismod scelerisque quam turpis adipiscing lorem vitae mattis nibh ligula nec sem duis aliquam convallis nunc proin at turpis a pede posuere nonummy integer non', '2018-01-21 14:28:16', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 2, '10348', 'Unholy Three, The', '37.91', 'vitae nisi nam ultrices libero non mattis pulvinar nulla pede ullamcorper augue a suscipit nulla elit ac nulla sed vel enim sit amet nunc viverra', '2018-04-30 07:00:59', 0);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 5, '42421', 'Man Vanishes, A (Ningen Johatsu)', '25.94', 'ultrices posuere cubilia curae duis faucibus accumsan odio curabitur convallis duis consequat dui nec nisi volutpat eleifend donec ut dolor morbi vel lectus in quam fringilla rhoncus mauris enim leo rhoncus sed vestibulum sit amet cursus id turpis integer aliquet massa id lobortis convallis tortor', '2018-01-13 08:13:31', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 4, '51060', 'Lord of the Rings, The', '38.62', 'nisl nunc rhoncus dui vel sem sed sagittis nam congue risus semper porta volutpat quam pede lobortis', '2018-05-03 00:17:55', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 7, '54868', 'American Carol, An', '35.18', 'auctor sed tristique in tempus sit amet sem fusce consequat nulla nisl nunc nisl duis bibendum felis sed interdum venenatis turpis enim blandit mi in porttitor pede justo eu massa donec dapibus duis at velit eu est congue elementum in hac', '2018-08-17 07:02:50', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 4, '45802', 'Conrack', '25.13', 'augue quam sollicitudin vitae consectetuer eget rutrum at lorem integer tincidunt ante vel ipsum praesent blandit lacinia erat vestibulum sed magna at nunc commodo placerat praesent blandit nam nulla integer pede justo lacinia eget tincidunt eget tempus vel pede', '2018-02-04 18:46:09', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 2, '68084', 'Herbie: Fully Loaded', '23.46', 'lorem integer tincidunt ante vel ipsum praesent blandit lacinia erat vestibulum sed magna at nunc commodo placerat praesent', '2018-07-28 14:07:45', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 5, '58980', 'Seven Swords (Chat gim)', '21.04', 'sollicitudin mi sit amet lobortis sapien sapien non mi integer ac neque duis bibendum morbi non quam nec dui luctus rutrum nulla', '2018-08-05 09:29:31', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 5, '60429', 'Whip and the Body, The (Frusta e il corpo, La)', '47.18', 'luctus ultricies eu nibh quisque id justo sit amet sapien dignissim vestibulum vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae nulla dapibus dolor vel est donec odio justo sollicitudin ut suscipit a feugiat', '2018-09-12 09:24:45', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 7, '62756', 'Any Number Can Win (Mélodie en sous-sol )', '34.53', 'erat tortor sollicitudin mi sit amet lobortis sapien sapien non mi integer ac neque duis bibendum morbi non quam nec dui luctus rutrum nulla tellus in sagittis dui vel nisl duis ac nibh fusce lacus purus aliquet at feugiat non pretium quis lectus suspendisse potenti in eleifend quam', '2018-04-02 22:46:40', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 6, '49781', 'Timecrimes (Cronocrímenes, Los)', '46.28', 'consequat lectus in est risus auctor sed tristique in tempus sit amet sem fusce consequat nulla nisl nunc nisl duis bibendum felis sed interdum venenatis turpis enim blandit', '2018-04-12 00:05:53', 0);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 2, '53808', 'Playboys, The', '38.18', 'molestie nibh in lectus pellentesque at nulla suspendisse potenti cras in', '2018-02-10 14:29:38', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 7, '01876', 'May 6th (06/05)', '14.18', 'vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae nulla dapibus dolor', '2018-11-02 00:08:14', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 5, '62211', 'Watermarks', '49.77', 'nullam sit amet turpis elementum ligula vehicula consequat morbi a ipsum integer a nibh in quis justo maecenas rhoncus aliquam lacus morbi quis tortor id nulla ultrices aliquet maecenas leo odio condimentum id luctus nec molestie sed justo pellentesque viverra pede ac diam cras pellentesque volutpat dui maecenas tristique est', '2018-08-21 03:41:08', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 4, '24385', 'Sound of Music, The', '39.54', 'primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae nulla dapibus dolor vel est donec odio justo sollicitudin ut suscipit a feugiat et eros vestibulum ac est lacinia nisi venenatis tristique fusce', '2018-07-06 14:26:01', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 1, '64679', '1', '17.59', 'metus sapien ut nunc vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae mauris viverra diam vitae quam suspendisse', '2018-04-06 07:41:20', 0);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 3, '23155', 'Wild in the Country', '21.75', 'in tempor turpis nec euismod scelerisque quam turpis adipiscing lorem vitae mattis nibh ligula nec sem duis aliquam convallis nunc proin at turpis a pede posuere nonummy integer non velit donec diam neque vestibulum eget vulputate ut ultrices vel augue vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices', '2018-08-07 23:10:38', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 6, '66902', 'Blue Umbrella, The', '36.46', 'felis eu sapien cursus vestibulum proin eu mi nulla ac enim in tempor turpis nec euismod scelerisque quam', '2018-08-04 18:18:56', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 3, '54868', 'Hell''s Hinges', '46.65', 'massa id nisl venenatis lacinia aenean sit amet justo morbi ut odio cras mi pede malesuada in imperdiet et commodo vulputate justo in blandit ultrices enim lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit proin interdum mauris non ligula pellentesque ultrices phasellus id sapien in sapien iaculis congue vivamus', '2018-09-06 00:04:45', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 1, '43857', 'Tortilla Flat', '33.46', 'nec nisi volutpat eleifend donec ut dolor morbi vel lectus', '2018-02-28 06:25:22', 0);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 2, '41520', 'Little Girl (La pivellina)', '40.12', 'scelerisque quam turpis adipiscing lorem vitae mattis nibh ligula nec sem duis aliquam convallis nunc proin at turpis a pede posuere nonummy integer non velit donec diam neque vestibulum eget vulputate ut ultrices', '2017-12-24 00:13:37', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 6, '05915', 'Mandingo', '44.68', 'in porttitor pede justo eu massa donec dapibus duis at velit eu est', '2018-10-13 11:03:12', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 6, '36800', 'Rundown, The', '44.82', 'nisi at nibh in hac habitasse platea dictumst aliquam augue quam sollicitudin vitae consectetuer eget rutrum at lorem integer tincidunt ante vel ipsum praesent blandit lacinia erat vestibulum sed magna at nunc commodo placerat praesent blandit nam nulla integer pede', '2018-07-02 08:15:25', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 4, '10702', 'Land of the Pharaohs', '30.20', 'magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus etiam vel augue vestibulum rutrum rutrum neque aenean auctor gravida sem praesent id massa id nisl venenatis lacinia aenean sit amet justo morbi ut odio cras mi pede malesuada in imperdiet et commodo vulputate justo in', '2018-07-24 20:57:03', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 4, '64942', 'He Said, She Said', '23.87', 'bibendum imperdiet nullam orci pede venenatis non sodales sed tincidunt eu felis fusce posuere felis sed lacus morbi sem mauris laoreet ut rhoncus aliquet pulvinar sed nisl nunc rhoncus dui vel sem sed', '2018-05-06 16:18:37', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 6, '53489', 'Human Comedy, The', '20.58', 'ornare consequat lectus in est risus auctor sed tristique in tempus sit amet sem fusce consequat nulla nisl nunc nisl duis bibendum felis sed interdum venenatis turpis enim', '2018-05-17 12:49:39', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 3, '59050', 'Junkopia', '16.45', 'in quam fringilla rhoncus mauris enim leo rhoncus sed vestibulum sit amet cursus id turpis', '2018-09-07 17:38:39', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 5, '68788', 'So Much So Fast', '24.80', 'phasellus sit amet erat nulla tempus vivamus in felis eu sapien cursus vestibulum proin eu mi nulla ac enim in tempor turpis nec euismod scelerisque quam turpis adipiscing lorem vitae mattis nibh ligula nec sem duis aliquam convallis nunc proin at turpis a pede posuere nonummy integer non velit', '2018-10-07 15:41:04', 0);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 4, '76472', 'Mezzo Forte', '40.92', 'magna bibendum imperdiet nullam orci pede venenatis non sodales sed tincidunt eu felis fusce posuere felis sed lacus morbi sem mauris laoreet ut rhoncus aliquet pulvinar sed nisl nunc rhoncus dui vel', '2018-06-04 18:53:42', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 5, '64942', 'Law Abiding Citizen', '23.29', 'vestibulum aliquet ultrices erat tortor sollicitudin mi sit amet lobortis sapien sapien non mi integer ac neque duis bibendum morbi non quam nec dui luctus rutrum nulla tellus in sagittis dui vel nisl duis ac nibh fusce lacus purus aliquet at feugiat non pretium quis lectus suspendisse', '2017-12-26 21:46:18', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 3, '68151', 'X from Outer Space, The (Uchû daikaijû Girara)', '29.65', 'a odio in hac habitasse platea dictumst maecenas ut massa quis augue luctus', '2018-03-01 11:55:41', 0);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 4, '16590', 'Timeline', '46.75', 'dolor morbi vel lectus in quam fringilla rhoncus mauris enim leo rhoncus sed vestibulum sit amet cursus id turpis integer aliquet massa id lobortis convallis tortor risus dapibus augue vel accumsan', '2018-09-05 00:39:58', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 2, '51346', 'Synecdoche, New York', '42.66', 'nullam orci pede venenatis non sodales sed tincidunt eu felis fusce posuere felis sed lacus morbi sem mauris laoreet ut rhoncus aliquet pulvinar sed nisl nunc', '2018-01-03 00:22:13', 0);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 4, '63868', '10 MPH', '15.23', 'semper est quam pharetra magna ac consequat metus sapien ut nunc vestibulum ante', '2018-02-10 10:41:00', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 1, '36987', 'Kickboxer 2: The Road Back', '10.72', 'luctus et ultrices posuere cubilia curae mauris viverra diam vitae quam suspendisse potenti nullam porttitor lacus at turpis donec posuere metus vitae ipsum aliquam non mauris morbi non lectus aliquam sit amet diam in magna bibendum imperdiet nullam orci', '2018-10-23 09:07:02', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 7, '68745', 'Fitzcarraldo', '30.16', 'sapien iaculis congue vivamus metus arcu adipiscing molestie hendrerit at vulputate vitae nisl aenean lectus pellentesque eget nunc donec quis orci eget orci vehicula condimentum curabitur in libero ut massa volutpat convallis morbi odio odio elementum eu interdum eu tincidunt in leo maecenas pulvinar lobortis est phasellus sit', '2018-06-29 22:28:37', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 5, '64735', 'Tooth Fairy', '35.53', 'pede posuere nonummy integer non velit donec diam neque vestibulum eget vulputate ut ultrices vel augue vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae donec pharetra magna vestibulum aliquet ultrices erat', '2018-05-12 16:30:28', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 6, '24236', 'Jack Ryan: Shadow Recruit', '47.62', 'odio condimentum id luctus nec molestie sed justo pellentesque viverra pede ac diam cras pellentesque volutpat dui maecenas tristique est et tempus semper est quam pharetra magna ac consequat', '2018-08-30 12:06:07', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 3, '42291', 'Just Ask My Children', '29.88', 'lacinia aenean sit amet justo morbi ut odio cras mi pede malesuada in imperdiet et commodo vulputate justo in blandit ultrices enim lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit proin interdum mauris non ligula pellentesque ultrices phasellus id sapien in sapien iaculis congue vivamus metus arcu adipiscing molestie hendrerit', '2018-09-04 09:53:53', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 3, '36800', 'Blind Dating', '42.22', 'donec posuere metus vitae ipsum aliquam non mauris morbi non lectus aliquam sit amet diam in magna bibendum imperdiet nullam orci', '2018-02-27 18:14:00', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 4, '63739', 'Hell (L''enfer)', '44.09', 'proin risus praesent lectus vestibulum quam sapien varius ut blandit non interdum in ante vestibulum ante ipsum primis', '2018-02-11 07:47:51', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 7, '03785', 'Angels and Insects', '33.73', 'pede morbi porttitor lorem id ligula suspendisse ornare consequat lectus in est risus auctor sed tristique in tempus sit amet sem fusce consequat nulla nisl nunc nisl duis bibendum felis sed interdum venenatis turpis enim blandit', '2018-02-27 04:14:21', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 7, '04097', 'Dreamer: Inspired by a True Story', '12.92', 'nisi venenatis tristique fusce congue diam id ornare imperdiet sapien urna pretium nisl ut volutpat sapien arcu sed augue aliquam erat volutpat in congue etiam justo etiam', '2018-09-05 12:57:53', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 3, '63323', 'My Beautiful Dacia (Dacia, dragostea mea)', '15.67', 'eget semper rutrum nulla nunc purus phasellus in felis donec semper sapien a libero nam dui proin leo odio porttitor id consequat in consequat ut nulla sed accumsan felis ut at dolor quis odio consequat varius integer', '2018-02-19 05:44:00', 0);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 2, '03630', 'America''s Sweethearts', '12.74', 'platea dictumst morbi vestibulum velit id pretium iaculis diam erat fermentum justo nec condimentum neque sapien placerat ante nulla justo aliquam quis turpis eget elit sodales scelerisque mauris sit amet eros suspendisse accumsan tortor quis turpis sed ante vivamus tortor duis mattis egestas metus aenean fermentum donec ut mauris eget', '2018-02-18 05:58:13', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 3, '58232', 'E Aí... Comeu?', '38.00', 'ligula pellentesque ultrices phasellus id sapien in sapien iaculis congue vivamus metus arcu adipiscing molestie hendrerit at vulputate vitae nisl aenean lectus pellentesque eget nunc donec quis orci eget orci vehicula condimentum curabitur in libero ut massa volutpat convallis', '2018-11-01 15:38:48', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 1, '58181', 'Mister Roberts', '40.97', 'quisque porta volutpat erat quisque erat eros viverra eget congue eget semper rutrum nulla nunc purus phasellus in felis donec semper sapien a libero nam dui proin leo odio porttitor id consequat in consequat ut nulla sed accumsan', '2018-07-08 20:06:15', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 1, '43498', 'Times and Winds (Bes vakit)', '16.71', 'convallis tortor risus dapibus augue vel accumsan tellus nisi eu orci mauris lacinia sapien quis libero', '2018-03-04 11:36:06', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 1, '75847', 'Requiem for a Dream', '31.95', 'proin at turpis a pede posuere nonummy integer non velit donec diam neque', '2018-10-22 01:13:09', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 5, '51285', 'Sign of Four, The', '36.27', 'odio consequat varius integer ac leo pellentesque ultrices mattis odio donec vitae nisi nam ultrices libero non mattis pulvinar nulla pede ullamcorper augue a suscipit nulla elit ac nulla sed vel enim sit amet nunc viverra dapibus nulla suscipit ligula in lacus curabitur at ipsum ac tellus semper interdum', '2018-09-02 11:46:22', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 6, '36987', 'Second Man, The (O Defteros Andras)', '20.22', 'eu interdum eu tincidunt in leo maecenas pulvinar lobortis est phasellus sit amet erat nulla tempus vivamus in felis eu sapien cursus vestibulum proin eu mi', '2018-07-17 12:18:29', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 1, '03385', 'First Love (Primo Amore)', '39.30', 'diam erat fermentum justo nec condimentum neque sapien placerat ante nulla justo aliquam quis turpis eget elit sodales scelerisque', '2018-09-22 03:11:56', 0);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 1, '63736', 'White Darkness, The', '24.88', 'massa id nisl venenatis lacinia aenean sit amet justo morbi ut odio cras mi pede malesuada in imperdiet et commodo vulputate justo in blandit ultrices enim', '2018-10-09 00:24:33', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 2, '05550', 'Metropolitan', '47.47', 'sed vel enim sit amet nunc viverra dapibus nulla suscipit ligula', '2018-05-15 23:42:53', 0);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 3, '59137', 'Third Wheel, The', '36.02', 'condimentum curabitur in libero ut massa volutpat convallis morbi odio odio elementum eu interdum eu tincidunt in leo maecenas pulvinar lobortis est phasellus sit amet erat nulla', '2018-08-23 02:12:00', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 7, '61957', 'Daffy Duck''s Quackbusters', '38.94', 'vitae consectetuer eget rutrum at lorem integer tincidunt ante vel ipsum praesent blandit lacinia erat vestibulum sed magna at nunc commodo placerat praesent blandit nam nulla integer pede justo', '2018-06-29 21:35:09', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 6, '21130', '300 Spartans, The', '20.38', 'nascetur ridiculus mus vivamus vestibulum sagittis sapien cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus etiam vel augue vestibulum rutrum rutrum neque aenean auctor gravida sem praesent id massa id nisl venenatis lacinia aenean', '2018-03-02 12:00:04', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 3, '16590', 'Muse, The', '44.32', 'ac consequat metus sapien ut nunc vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae mauris viverra diam vitae quam suspendisse', '2018-09-06 02:18:41', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 1, '48951', 'American Ninja 3: Blood Hunt', '35.30', 'nec sem duis aliquam convallis nunc proin at turpis a pede posuere nonummy integer non velit donec diam neque vestibulum eget vulputate ut ultrices vel augue vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae donec pharetra magna vestibulum aliquet ultrices', '2017-12-16 23:31:47', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 4, '21695', 'Laurel Canyon', '23.92', 'vivamus metus arcu adipiscing molestie hendrerit at vulputate vitae nisl aenean lectus pellentesque eget nunc donec quis orci eget orci vehicula', '2018-01-13 19:08:08', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (2, 6, '60793', 'Sonic Outlaws', '45.50', 'turpis nec euismod scelerisque quam turpis adipiscing lorem vitae mattis nibh ligula nec sem duis aliquam convallis nunc proin at turpis a pede posuere nonummy integer non velit donec diam neque vestibulum eget', '2018-06-26 00:32:34', 0);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 3, '10578', 'House of Sand and Fog', '21.18', 'sit amet eros suspendisse accumsan tortor quis turpis sed ante vivamus tortor duis mattis egestas metus aenean fermentum donec ut mauris eget', '2018-04-12 12:44:44', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 2, '21695', 'September', '46.35', 'ridiculus mus etiam vel augue vestibulum rutrum rutrum neque aenean auctor gravida sem praesent id massa id nisl', '2018-01-22 23:55:35', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (1, 6, '52125', 'Harrison''s Flowers', '35.13', 'facilisi cras non velit nec nisi vulputate nonummy maecenas tincidunt lacus at velit vivamus vel nulla eget eros elementum pellentesque quisque porta volutpat erat quisque erat eros viverra eget congue eget semper rutrum nulla nunc purus phasellus in felis donec semper sapien', '2018-11-22 13:45:09', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 3, '67510', 'Happiest Days of Your Life, The', '25.96', 'interdum eu tincidunt in leo maecenas pulvinar lobortis est phasellus sit amet erat nulla tempus vivamus in felis eu sapien cursus vestibulum proin eu', '2018-07-09 15:47:03', 1);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 4, '55315', 'Great Magician, The (Daai mo seut si)', '28.65', 'posuere metus vitae ipsum aliquam non mauris morbi non lectus aliquam sit amet diam in magna bibendum imperdiet nullam orci pede venenatis non sodales sed tincidunt eu felis fusce posuere felis sed lacus morbi sem mauris laoreet ut rhoncus', '2018-06-29 16:12:45', 0);
insert into Tbl_Urun (KategoriID, AltKategoriID, UrunKodu, UrunAdi, UrunFiyat, UrunAciklama, UrunTarih, UrunDurum) values (3, 4, '36987', 'Peculiarities of the National Fishing (Osobennosti natsionalnoy rybalki)', '47.80', 'pulvinar sed nisl nunc rhoncus dui vel sem sed sagittis nam congue risus semper', '2018-06-15 02:57:02', 1);

-- Ürün Yorum Tablosuna Veri Girişi.
insert into Tbl_UrunYorum (UrunID, UyeID, YorumMetni, YorumTarih, YorumDurum) values (72, 84, 'lacus morbi quis tortor id nulla ultrices aliquet maecenas leo odio condimentum id luctus nec', '2017-12-31 02:54:23', 1);
insert into Tbl_UrunYorum (UrunID, UyeID, YorumMetni, YorumTarih, YorumDurum) values (31, 51, 'nulla sed accumsan felis ut at dolor quis odio consequat varius integer', '2018-02-22 14:27:39', 1);
insert into Tbl_UrunYorum (UrunID, UyeID, YorumMetni, YorumTarih, YorumDurum) values (34, 11, 'nulla ultrices aliquet maecenas leo odio condimentum id luctus nec molestie sed justo pellentesque viverra pede ac diam', '2018-09-03 20:07:48', 1);
insert into Tbl_UrunYorum (UrunID, UyeID, YorumMetni, YorumTarih, YorumDurum) values (76, 93, 'orci pede venenatis non sodales sed tincidunt eu felis fusce posuere felis', '2017-12-26 16:00:02', 0);
insert into Tbl_UrunYorum (UrunID, UyeID, YorumMetni, YorumTarih, YorumDurum) values (87, 65, 'sit amet lobortis sapien sapien non mi integer ac neque duis bibendum', '2017-12-28 21:59:07', 1);
insert into Tbl_UrunYorum (UrunID, UyeID, YorumMetni, YorumTarih, YorumDurum) values (83, 22, 'donec posuere metus vitae ipsum aliquam non mauris morbi non lectus', '2018-04-28 11:14:37', 0);
insert into Tbl_UrunYorum (UrunID, UyeID, YorumMetni, YorumTarih, YorumDurum) values (8, 73, 'porttitor id consequat in consequat ut nulla sed accumsan felis ut', '2018-07-27 00:01:58', 1);
insert into Tbl_UrunYorum (UrunID, UyeID, YorumMetni, YorumTarih, YorumDurum) values (18, 76, 'ut ultrices vel augue vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci', '2018-04-09 15:21:31', 1);
insert into Tbl_UrunYorum (UrunID, UyeID, YorumMetni, YorumTarih, YorumDurum) values (39, 39, 'ante vivamus tortor duis mattis egestas metus aenean fermentum donec ut', '2018-12-01 21:56:57', 0);
insert into Tbl_UrunYorum (UrunID, UyeID, YorumMetni, YorumTarih, YorumDurum) values (31, 11, 'in lectus pellentesque at nulla suspendisse potenti cras in purus eu magna vulputate', '2018-02-24 22:10:00', 1);
insert into Tbl_UrunYorum (UrunID, UyeID, YorumMetni, YorumTarih, YorumDurum) values (96, 23, 'aliquam erat volutpat in congue etiam justo etiam pretium iaculis justo in', '2017-12-11 03:22:26', 1);
insert into Tbl_UrunYorum (UrunID, UyeID, YorumMetni, YorumTarih, YorumDurum) values (77, 91, 'odio elementum eu interdum eu tincidunt in leo maecenas pulvinar lobortis est phasellus', '2017-12-08 23:51:55', 1);
insert into Tbl_UrunYorum (UrunID, UyeID, YorumMetni, YorumTarih, YorumDurum) values (41, 3, 'nisi vulputate nonummy maecenas tincidunt lacus at velit vivamus vel nulla eget eros elementum pellentesque quisque porta volutpat', '2018-10-08 06:47:22', 0);
insert into Tbl_UrunYorum (UrunID, UyeID, YorumMetni, YorumTarih, YorumDurum) values (73, 26, 'nonummy integer non velit donec diam neque vestibulum eget vulputate', '2018-09-29 15:29:12', 0);
insert into Tbl_UrunYorum (UrunID, UyeID, YorumMetni, YorumTarih, YorumDurum) values (20, 74, 'diam neque vestibulum eget vulputate ut ultrices vel augue vestibulum ante', '2018-05-26 19:06:20', 1);
insert into Tbl_UrunYorum (UrunID, UyeID, YorumMetni, YorumTarih, YorumDurum) values (47, 99, 'neque sapien placerat ante nulla justo aliquam quis turpis eget elit sodales scelerisque mauris sit', '2018-08-10 19:01:34', 1);
insert into Tbl_UrunYorum (UrunID, UyeID, YorumMetni, YorumTarih, YorumDurum) values (2, 5, 'hac habitasse platea dictumst maecenas ut massa quis augue luctus tincidunt nulla mollis molestie lorem quisque ut', '2018-09-11 12:20:12', 1);
insert into Tbl_UrunYorum (UrunID, UyeID, YorumMetni, YorumTarih, YorumDurum) values (12, 5, 'eu orci mauris lacinia sapien quis libero nullam sit amet turpis elementum ligula vehicula', '2018-02-01 19:17:18', 0);
insert into Tbl_UrunYorum (UrunID, UyeID, YorumMetni, YorumTarih, YorumDurum) values (21, 51, 'vestibulum eget vulputate ut ultrices vel augue vestibulum ante ipsum', '2018-11-22 12:41:36', 0);
insert into Tbl_UrunYorum (UrunID, UyeID, YorumMetni, YorumTarih, YorumDurum) values (70, 16, 'massa volutpat convallis morbi odio odio elementum eu interdum eu tincidunt in leo maecenas pulvinar', '2018-01-10 06:51:39', 1);

-- Ürün Resim Tablosuna Veri Girişi.
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (1);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (2);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (3);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (4);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (5);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (6);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (7);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (8);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (9);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (10);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (11);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (12);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (13);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (14);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (15);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (16);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (17);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (18);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (19);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (20);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (21);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (22);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (23);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (24);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (25);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (26);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (27);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (28);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (29);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (30);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (31);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (32);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (33);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (34);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (35);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (36);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (37);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (38);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (39);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (40);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (41);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (42);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (43);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (44);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (45);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (46);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (47);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (48);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (49);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (50);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (51);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (52);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (53);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (54);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (55);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (56);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (57);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (58);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (59);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (60);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (61);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (62);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (63);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (64);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (65);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (66);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (67);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (68);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (69);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (70);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (71);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (72);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (73);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (74);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (75);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (76);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (77);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (78);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (79);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (80);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (81);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (82);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (83);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (84);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (85);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (86);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (87);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (88);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (89);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (90);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (91);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (92);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (93);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (94);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (95);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (96);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (97);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (98);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (99);
insert into Tbl_UrunResim (UrunID) values (100);

-- Ürün Stok Tablosuna Veri Girişi.
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (1, 96, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (2, 65, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (3, 17, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (4, 39, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (5, 17, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (6, 80, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (7, 50, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (8, 57, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (9, 78, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (10, 23, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (11, 14, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (12, 58, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (13, 65, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (14, 73, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (15, 71, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (16, 43, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (17, 69, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (18, 36, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (19, 64, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (20, 5, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (21, 93, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (22, 76, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (23, 54, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (24, 13, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (25, 89, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (26, 59, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (27, 47, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (28, 12, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (29, 40, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (30, 0, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (31, 33, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (32, 13, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (33, 38, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (34, 6, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (35, 18, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (36, 46, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (37, 32, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (38, 66, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (39, 5, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (40, 88, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (41, 7, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (42, 39, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (43, 66, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (44, 30, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (45, 96, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (46, 25, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (47, 5, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (48, 56, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (49, 84, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (50, 4, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (51, 20, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (52, 66, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (53, 85, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (54, 1, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (55, 86, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (56, 3, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (57, 52, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (58, 52, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (59, 27, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (60, 25, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (61, 11, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (62, 51, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (63, 1, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (64, 55, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (65, 1, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (66, 64, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (67, 97, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (68, 5, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (69, 32, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (70, 61, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (71, 38, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (72, 1, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (73, 43, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (74, 66, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (75, 34, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (76, 9, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (77, 59, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (78, 94, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (79, 66, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (80, 89, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (81, 61, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (82, 32, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (83, 48, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (84, 35, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (85, 7, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (86, 39, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (87, 58, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (88, 47, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (89, 22, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (90, 94, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (91, 44, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (92, 79, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (93, 55, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (94, 96, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (95, 6, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (96, 30, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (97, 79, 'Ithal Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (98, 75, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (99, 41, 'Merkez Depo');
insert into Tbl_UrunStok (UrunID, UrunAdet, DepoAdres) values (100, 10, 'Merkez Depo');

-- Üye Tablosuna Veri Girişi.
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Rosabella', 'Bentjens', '(926) 8909309', 'rbentjens0@altervista.org', 'SwzGFO', '2018-02-05 18:12:23', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Sax', 'Farress', '(457) 2863221', 'sfarress1@sogou.com', 'MBu5Su5', '2018-06-10 01:02:57', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Manon', 'Crosdill', '(851) 2516996', 'mcrosdill2@simplemachines.org', 'UjmW7BPNN1n', '2018-03-24 13:59:37', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Clea', 'Nuttey', '(786) 9857852', 'cnuttey3@usnews.com', 'dm4O9IUG', '2018-08-30 15:52:58', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Jeniffer', 'Ingley', '(915) 3419371', 'jingley4@nationalgeographic.com', 'jJiLIpXUe', '2018-11-28 19:05:41', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Anett', 'Luckham', '(518) 1052808', 'aluckham5@fda.gov', 'hZh9uykh', '2018-05-15 06:42:08', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Lynea', 'Foston', '(355) 3577066', 'lfoston6@ifeng.com', 'PSy26mYWFBJ', '2018-07-15 22:26:54', 0);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Orlan', 'Reschke', '(730) 4998625', 'oreschke7@bandcamp.com', 'sLGCOWmdL9S', '2017-12-10 23:24:59', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Jennifer', 'Stockley', '(281) 5874678', 'jstockley8@biglobe.ne.jp', 'SksnoGzjvGJF', '2018-07-02 13:36:12', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Joeann', 'Cavalier', '(765) 1433250', 'jcavalier9@tiny.cc', 'VH616G', '2018-04-28 06:50:32', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Trstram', 'Avent', '(153) 7536521', 'taventa@nydailynews.com', 'GMdDR5KA', '2018-10-03 08:52:24', 0);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Lia', 'Handrek', '(187) 4957583', 'lhandrekb@hao123.com', '5HtPVXSw78R', '2018-03-20 22:29:53', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Berky', 'Silverwood', '(832) 4044804', 'bsilverwoodc@360.cn', 'RRfce8E3uY', '2018-09-07 22:59:49', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Casie', 'Tapping', '(883) 9988468', 'ctappingd@sun.com', '46oVnAZA5', '2018-11-02 04:53:21', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Adelaida', 'Coldrick', '(295) 3747201', 'acoldricke@sitemeter.com', '4YkYmV', '2018-04-26 12:56:18', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Norbie', 'Brodbin', '(438) 5221391', 'nbrodbinf@soup.io', 'xz0nrunNJv', '2018-01-29 09:42:47', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Winnifred', 'Klesse', '(702) 9873961', 'wklesseg@hp.com', 'aHkESyH', '2017-12-12 22:50:10', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Suellen', 'Plumb', '(116) 4356639', 'splumbh@patch.com', '4lxF03ofYdHf', '2018-08-17 18:47:05', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Julia', 'Fearon', '(174) 7544186', 'jfearoni@engadget.com', 'EdKo9a', '2018-05-29 09:05:57', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Oona', 'Londsdale', '(435) 6719222', 'olondsdalej@state.tx.us', 'xSKt45tQ7S', '2018-04-28 02:44:05', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Casey', 'Jakubovitch', '(111) 6421058', 'cjakubovitchk@sina.com.cn', 'JrLCoP3rkVS', '2018-06-05 08:51:29', 0);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Kristofor', 'Canter', '(636) 8228075', 'kcanterl@amazon.com', '6Ns19A', '2018-02-28 03:12:51', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Clare', 'Hazeldene', '(323) 7820605', 'chazeldenem@diigo.com', 'EjnuYQv9g0Vw', '2018-10-22 23:56:39', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Haleigh', 'Yaxley', '(630) 5070272', 'hyaxleyn@twitter.com', 'vASjfko978', '2018-02-07 17:18:17', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Hannah', 'Kimm', '(744) 8831165', 'hkimmo@toplist.cz', 'sYAsrj', '2018-06-12 01:18:23', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Rex', 'Jorden', '(642) 8812662', 'rjordenp@jigsy.com', '0B1jCIq', '2018-07-14 19:41:29', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Murry', 'Gosling', '(110) 6098824', 'mgoslingq@biblegateway.com', 'L1kUpr', '2018-09-03 11:29:24', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('John', 'Bullier', '(819) 6799619', 'jbullierr@amazon.com', '0KCuuHb', '2018-08-29 16:01:23', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Jo-ann', 'Inchan', '(142) 2785056', 'jinchans@columbia.edu', 'iLZ0KAWI', '2018-09-04 13:41:18', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Kylila', 'Kinrade', '(154) 4610188', 'kkinradet@multiply.com', 'YOBTqUBBhbkc', '2018-07-13 18:33:06', 0);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Jon', 'McGilroy', '(451) 5478552', 'jmcgilroyu@yolasite.com', 'AhR1KicPWT', '2017-12-22 18:44:11', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Paulette', 'Knuckles', '(891) 8363019', 'pknucklesv@noaa.gov', 'hxFOXJrq4', '2018-01-27 03:59:05', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Burty', 'Le Marchand', '(315) 1059779', 'blemarchandw@independent.co.uk', 'yusDi6w', '2018-03-09 01:18:18', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Cozmo', 'Durie', '(751) 3524085', 'cduriex@drupal.org', 'elML0P6bl', '2018-01-17 08:25:43', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Jenna', 'Bruni', '(403) 1761211', 'jbruniy@umn.edu', 'Q6tvwNC3fCby', '2018-01-21 03:23:36', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Deirdre', 'Gabbott', '(179) 3721801', 'dgabbottz@fastcompany.com', 'sADp8dWq76fv', '2018-07-06 20:37:47', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Jim', 'Standish-Brooks', '(196) 6120564', 'jstandishbrooks10@taobao.com', 'fpyTOMC', '2018-01-06 20:46:27', 0);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Zacharie', 'Tibalt', '(407) 3445519', 'ztibalt11@weather.com', '10tZ5LzM', '2017-12-15 09:32:26', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Maryjane', 'Fayer', '(738) 7091069', 'mfayer12@who.int', '5LOFMuJ', '2018-12-02 08:08:37', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Bunny', 'Jozsef', '(434) 1452346', 'bjozsef13@usatoday.com', 'ZUAQbTcU', '2018-06-13 23:59:02', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Phillipp', 'Longden', '(747) 5836132', 'plongden14@ted.com', 's7Dvaie', '2017-12-15 22:37:05', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Dennison', 'Cyples', '(414) 8900998', 'dcyples15@tumblr.com', 'N1tv6A0WME', '2017-12-27 21:46:34', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Carilyn', 'Hixson', '(788) 4971733', 'chixson16@techcrunch.com', 'L8SSsyR', '2017-12-20 04:36:31', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Ame', 'Goodband', '(691) 5535944', 'agoodband17@unesco.org', 'dRJXvpQoelf5', '2018-05-16 19:44:49', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Rodi', 'Whitemarsh', '(108) 2118969', 'rwhitemarsh18@ihg.com', '1tXiMXSd7', '2018-10-12 14:39:18', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Vonnie', 'Lubomirski', '(845) 9511969', 'vlubomirski19@about.me', 'ckp1oMMe', '2018-10-29 23:42:13', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Cesaro', 'Nystrom', '(166) 4215861', 'cnystrom1a@nationalgeographic.com', 'Gf71NWnv64IM', '2018-05-03 16:25:46', 0);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Hasty', 'Sewart', '(893) 9327368', 'hsewart1b@walmart.com', '5DvIx6ngjX4n', '2018-02-10 18:23:16', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Carlin', 'Henricsson', '(732) 3914094', 'chenricsson1c@hao123.com', '40fXrz0', '2018-08-27 18:04:06', 1);
insert into Tbl_Uye (UyeAdi, UyeSoyadi, UyeTelefon, UyeEmail, UyeSifre, UyeTarih, UyeDurum) values ('Kristi', 'Tomasicchio', '(575) 3475373', 'ktomasicchio1d@artisteer.com', 'bROQC2YM2Sc', '2018-08-21 23:31:37', 0);

-- Üye Adres Tablosuna Veri Girişi.
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (16, '1218 Northridge Street', 'Göztepe', 'Istanbul', '34882', 'Türkiye', 'EV');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (16, '83 Lakewood Gardens Lane', 'Göztepe', 'Istanbul', null, 'Türkiye', 'İŞ');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (24, '0 Maywood Circle', 'Üsküdar', 'Istanbul', '34776', 'Türkiye', 'EV');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (19, '3368 Hanover Plaza', 'Kadıköy', 'Istanbul', null, 'Türkiye', 'EV');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (48, '1 Hauk Lane', 'Üsküdar', 'Istanbul', '34776', 'Türkiye', 'İŞ');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (13, '2 Prairie Rose Junction', 'Kadıköy', 'Istanbul', null, 'Türkiye', 'İŞ');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (9, '36760 Amoth Parkway', 'Kadıköy', 'Istanbul', null, 'Türkiye', 'EV');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (9, '3 Vermont Parkway', 'Kadıköy', 'Istanbul', null, 'Türkiye', 'İŞ');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (26, '89752 Bay Crossing', 'Kadıköy', 'Istanbul', null, 'Türkiye', 'EV');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (15, '282 Artisan Center', 'Fatih', 'Istanbul', null, 'Türkiye', 'EV');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (37, '08 Bayside Park', 'Fatih', 'Istanbul', null, 'Türkiye', 'İŞ');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (32, '31 Schlimgen Pass', 'Fatih', 'Istanbul', null, 'Türkiye', 'EV');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (32, '235 Corben Pass', 'Fatih', 'Istanbul', null, 'Türkiye', 'İ');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (44, '6379 Huxley Street', 'Fatih', 'Istanbul', '34555', 'Türkiye', 'EV');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (2, '292 Schurz Road', 'Fatih', 'Istanbul', '34555', 'Türkiye', 'EV');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (2, '1 Texas Trail', 'Kadıköy', 'Istanbul', '34499', 'Türkiye', 'İŞ');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (50, '90 Bellgrove Alley', 'Üzküdar', 'Istanbul', '34776', 'Türkiye', 'EV');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (20, '9 Schmedeman Place', 'Çankaya', 'Ankara', '06583', 'Türkiye', 'EV');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (46, '49442 Oneill Drive', 'Çankaya', 'Ankara', '06583', 'Türkiye', 'EV');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (13, '23666 Vidon Hill', 'Kızılay', 'Ankara', null, 'Türkiye', 'EV');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (24, '48 Barnett Junction', 'Kızılay', 'Ankara', '06895', 'Türkiye', 'İŞ');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (26, '974 Harper Court', 'Kodon', 'İzmir', null, 'Türkiye', 'İŞ');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (4, '37 Fordem Drive', 'Kordon', 'İzmir', '35623', 'Türkiye', 'İŞ');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (8, '932 Bonner Drive', 'Kordon', 'İzmir', null, 'Türkiye', 'EV');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (24, '5 Eggendart Parkway', 'Kordon', 'İzmir', null, 'Türkiye', 'EV');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (45, '68 Macpherson Center', 'Kordon', 'İzmir', null, 'Türkiye', 'EV');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (4, '8655 Corry Park', 'Göztepe', 'İzmir', '35896', 'Türkiye', 'EV');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (27, '52 Arizona Way', 'Göztepe', 'İzmir', null, 'Türkiye', 'EV');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (44, '19991 Barnett Crossing', 'Karışıyaka', 'İzmir', '35963', 'Türkiye', 'EV');
insert into Tbl_UyeAdres (UyeID, AdresMetni, AdresIlce, AdresSehir, AdresPK, AdresUlke, AdresTuru) values (39, '70 Schlimgen Street', 'Karşıyaka', 'İzmir', '35963', 'Türkiye', 'İŞ');

-- Sipariş Tablosuna Veri Girişi.
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (16, 1, 'reintermediate cross-platform users', '89.46', '2018-07-08 03:02:00', 'Teslim Edildi');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (16, 1, 'scale B2B communities', '152.95', '2018-05-11 22:55:45', 'Teslim Edildi');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (16, 2, 'iterate world-class web services', '174.33', '2018-10-09 01:15:10', 'Teslim Edildi');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (48, 5, 'deploy bleeding-edge communities', '152.75', '2018-04-12 23:42:47', 'Hazırlanıyor');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (13, 6, 'whiteboard world-class infrastructures', '280.01', '2018-07-10 15:10:45', 'Teslim Edildi');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (48, 5, 'evolve transparent action-items', '230.66', '2017-12-14 18:31:21', 'Hazırlanıyor');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (26, 9, 'utilize dot-com experiences', '118.69', '2018-02-14 06:35:27', 'Teslim Edildi');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (15, 10, 'generate proactive initiatives', '89.91', '2018-07-26 17:48:31', 'Kargoda');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (32, 12, 'disintermediate granular technologies', '220.24', '2018-03-01 04:38:49', 'Kargoda');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (32, 12, 'drive web-enabled web-readiness', '236.12', '2018-05-15 21:58:04', 'Teslim Edildi');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (32, 12, 'incentivize ubiquitous convergence', '190.94', '2018-02-27 05:00:27', 'Teslim Edildi');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (32, 13, 'leverage collaborative communities', '56.92', '2018-08-03 23:47:43', 'Teslim Edildi');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (24, 21, 'synthesize synergistic solutions', '233.50', '2018-07-21 05:58:19', 'Teslim Edildi');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (26, 22, 'cultivate 24/7 paradigms', '161.70', '2018-02-08 13:01:41', 'Hazırlanıyor');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (4, 23, 'enhance global channels', '200.82', '2018-05-25 23:05:47', 'Kargoda');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (10, 1, 'synthesize efficient bandwidth', '268.40', '2018-02-01 08:55:23', 'Teslim Edildi');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (8, 24, 'expedite web-enabled technologies', '138.02', '2018-05-20 11:43:42', 'Hazırlanıyor');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (4, 27, 'implement strategic portals', '258.97', '2018-06-11 21:40:53', 'Teslim Edildi');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (4, 27, 'maximize 24/365 mindshare', '270.97', '2018-01-26 23:17:51', 'Kargoda');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (2, 15, 'reintermediate out-of-the-box paradigms', '81.69', '2018-06-26 22:01:38', 'Teslim Edildi');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (2, 16, 'innovate back-end methodologies', '107.09', '2018-09-30 08:27:23', 'Teslim Edildi');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (2, 16, 'engage bricks-and-clicks schemas', '192.40', '2018-02-25 19:37:08', 'Teslim Edildi');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (2, 15, 'reintermediate killer partnerships', '278.29', '2018-01-12 19:43:26', 'Hazırlanıyor');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (2, 16, 'brand revolutionary systems', '215.47', '2018-09-19 01:25:32', 'Hazırlanıyor');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (2, 15, 'whiteboard rich communities', '125.37', '2018-01-10 23:07:13', 'Kargoda');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (2, 15, 'visualize end-to-end infrastructures', '64.38', '2018-09-14 21:50:25', 'Kargoda');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (44, 29, 'matrix next-generation e-markets', '233.05', '2018-03-17 17:29:52', 'Hazırlanıyor');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (39, 30, 'innovate plug-and-play interfaces', '110.36', '2017-12-26 00:46:32', 'Teslim Edildi');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (38, 6, 'embrace transparent e-markets', '133.28', '2018-10-29 12:27:37', 'Kargoda');
insert into Tbl_Siparis (UyeID, AdresID, SiparisBilgileri, SiparisFiyat, SiparisTarih, SiparisDurum) values (45, 9, 'optimize bleeding-edge schemas', '207.33', '2018-04-28 04:55:04', 'Kargoda');

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir