DataGridView Kullanımı ve Özellikleri

GridView kontrolü databaseden çekilen verilerin veya geçici olarak oluşturulan dataların saklandığı verilerin gösterilmesine yarayan bir Windows kontrolüdür.

   //Kullanıcıya yeni kayıt ekleme izni.
   dataGridView1.AllowUserToAddRows = true;

   //Kullanıcıya kayıt silme izni.
   dataGridView1.AllowUserToDeleteRows = true;

   //Veriye tıklandığında satır seçimi sağlama.
   dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;

   //DataGridView sütun oluşturma
   dataGridView1.ColumnCount = 3;
   dataGridView1.Columns[0].Name = "ID";
   dataGridView1.Columns[1].Name = "Adı Soyadı";
   dataGridView1.Columns[2].Name = "E-Mail";

   //DataGridView satır (veri) ekleme - Dizi ile
   string[] row = new string[] { "1", "Fatih Alkan", "info@mail.com" };
   dataGridView1.Rows.Add(row);
   row = new string[] { "2", "Şenay Alkan", "info@mail.com" };
   dataGridView1.Rows.Add(row);
   row = new string[] { "3", "Beyazıt Alkan", "info@mail.com" };
   dataGridView1.Rows.Add(row);

   //Kullanıcıya yeni kayıt ekleme izni.
   dataGridView1.AllowUserToAddRows = true;

   //Kullanıcıya kayıt silme izni.
   dataGridView1.AllowUserToDeleteRows = true;

   //Veriye tıklandığında satır seçimi sağlama.
   dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;

   DataTable dt = new DataTable();
   dt.Columns.Add("ID");
   dt.Columns.Add("Adı Soyadı");
   dt.Columns.Add("E-Mail");

   DataRow drow = dt.NewRow();
   drow["ID"] = "1";
   drow["Adı Soyadı"] = "Fatih Alkan";
   drow["E-Mail"] = "info@mail.com";

   dt.Rows.Add(drow);

   dataGridView1.DataSource = dt;

2 comments

 1. Merhaba
  dataGridView da silme ve güncelleme işlemlerini nasıl yapabiliriz ?

Comments are closed.