DataGrid Sütünları Biçimlendirme

DataGrid TextBoxColumn özellikleri
MappingName: Özellikleri ayarlanacak sutunun adı buözellikle belirlenir.
HeadreText: Sutun başlığında yazacak bilgiyi belirler.
Width: Sutun genişliği.
Allignment: Sutun içindeki bilgileri sağ sola ortayahızalama.
TextBox: Sutun düzenleme modundaken(kullanıcı bilgi yazarken)Bu özellikle textbox nesnesi üzerinde işlem yapabilirsiniz

Örnek:düzenlemeesnasında textbox renginin değişmesi gibi TextBoc.BackColor gibi.
Format: Sutun içindeki bilgilerin gösterimi şeklini düzenlerÖrn. Sayıların binlik hanelerle gösterilmesi özelliği “#,##”;
Şimdi Örneğimize Geçelim…

private void DataGridBicimlendirme()

{

DataGridTableStyle ts = new DataGridTableStyle();

DataGridTextBoxColumn[] TextKolum = new DataGridTextBoxColumn[3];
TextKolum[0] = new DataGridTextBoxColumn();
TextKolum[0].MappingName = “AdSoyad”;
TextKolum[0].HeaderText = “AdSoyad”;
TextKolum[0].Width = 100;
ts.GridColumnStyles.Add(TextKolum[0]);

TextKolum[1] = new DataGridTextBoxColumn();
TextKolum[1].MappingName = “E-Mail”;
TextKolum[1].HeaderText = “E-Mail”;
TextKolum[1].Width = 100;
TextKolum[1].Alignment = HorizontalAlignment.Center;
ts.GridColumnStyles.Add(TextKolum[1]);

TextKolum[2]= new DataGridTextBoxColumn();
TextKolum[2].MappingName = “Adet”;
TextKolum[2].HeaderText = “Adet”;
TextKolum[2].Width = 100;
TextKolum[2].Format = “#,##”;
TextKolum[2].TextBox.BackColor = Color.Red;
TextKolum[2].Alignment = HorizontalAlignment.Center;
ts.GridColumnStyles.Add(TextKolum[1]);

DataGridBoolColumn BoolKolum = new DataGridBoolColumn();
BoolKolum.MappingName = “Aktif/Pasif”;
BoolKolum.HeaderText = “Aktif/Pasif”;
BoolKolum.Width = 60;
ts.GridColumnStyles.Add(BoolKolum);
ts.AlternatingBackColor = Color.White;
ts.BackColor = Color.Yellow;
dataGrid1.TableStyles.Add(ts);

}

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir