C# Ref Return ve Local

C# ref anahtar sözcüğü, bir metodun bir değer yerine referans döndürmesine izin verir. Önceki C# sürümlerinde, bir metot yalnızca değer döndürebilirdi.

Local ref, döndürülen referansı tutan bir değişkendir.

Referans döndüren bir metodun aşağıda listelenen belirli kısıtlamaları vardır.

 • Metot void dönüş tipini kullanamaz.
 • Metot local değişkeni döndüremez.
 • Metot boş değer döndüremez.
 • Yöntem, bir sınıfın veya struct’ın constant, enumerator ve property sini döndüremez.

C# Ref Return Örneği

internal class Program
{
  private static void Main(string[] args)
  {
    string[] studentList = { "Fatih", "Burak", "Canan" };

    ref string student = ref FindStudent(studentList, "Burak");
    Console.WriteLine(student);
  }

  public static ref string FindStudent(string[] students, string studentName)
  {
    for (int i = 0; i < students.Length; i++)
    {
      if (students[i].Equals(studentName))
      {
        return ref students[i];
      }
    }
    throw new Exception("Öğrenci Bulunamadı");
  }
}

Sonuç:

Burak

C# Ref Local Örneği

Local ref, metot tarafından döndürülen referansı depolamak için kullanılan bir değişkendir. Bir örnek ile görelim.

  private static void Main(string[] args)
  {
    string[] Persons = { "Fatih", "Burak", "Canan", "Şenay" };
    Console.WriteLine("Dizi:["+ string.Join(',',Persons)+"]");

    //local referans oluşturuldu.
    ref string person = ref Persons[3]; 
    //Üçüncü index'teki dizi değeri değiştirildi.
    person = "Beyazıt";
    Console.WriteLine("Dizi:[" + string.Join(',', Persons) + "]");
  }

Sonuç:

Dizi:[Fatih,Burak,Canan,Şenay]
Dizi:[Fatih,Burak,Canan,Beyazıt]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir