C# Method Overloading Nedir?

Method Overloading, farklı parametrelere sahip birden çok metodun aynı ada sahip olmasıdır. Böylece metodu çağırdığımız zaman ihtiyacımız olan parametreler doğrultusunda işlem yapabilmemiz sağlanır. Parametre kullanımında esneklik sağlanır.

Method Overloading, anlayabilmek için öncelikle iki farklı isimde metot tanımı yaparak toplama işlemi gerçekleştirelim. Birinci metodumuz sadece sayıları toplayabilsin ikinci metodumuz ise ondalık sayıları toplayabilsin.

static int ToplaSayi(int x, int y)
{
 return x + y;
}

static double ToplaOndalikSayi(double x, double y)
{
 return x + y;
}

static void Main(string[] args)
{
 int sayiToplam1 = ToplaSayi(8, 5);
 double sayiToplam2 = ToplaOndalikSayi(4.3, 6.26);
 Console.WriteLine("Int: " + sayiToplam1);
 Console.WriteLine("Double: " + sayiToplam2);
}

Yukarıda örnekte gördüğünüz üzere iki metodumuzda toplama işlemi yapıyor yalnız birinci metodumuz sadece sayıları ikinci metodumuz ise sadece ondalık sayıları toplayabiliyor. Burada alınan parametrelerden kaynaklı olarak işlem tipine göre farklı metot çağırmak zorunda kalıyoruz. Bu işlemi Method Overloading ile tek bir isimle çağırıp, duruma göre farklı parametreler gönderebileceğimiz bir şekle sokabiliriz.

static int ToplaSayi(int x, int y)
{
 return x + y;
}

static double ToplaSayi(double x, double y)
{
 return x + y;
}

static void Main(string[] args)
{
 int sayiToplam1 = ToplaSayi(8, 5);
 double sayiToplam2 = ToplaSayi(4.3, 6.26);
 Console.WriteLine("Int: " + sayiToplam1);
 Console.WriteLine("Double: " + sayiToplam2);
}

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir