C# ile Adam Asmaca Oyunu

C# – Windows Form uygulaması İle basit bir adam asmaca oyunu kaynak kodları.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace AdamAsmaca
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    string secilenkelime = "";
    Label[] labels;
    int say = 0;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      picbox_AdamAs.ImageLocation = @"..\..\Images\adamasmaca.png";
      picbox_AdamAs.Load();
      ButonEkle();
      LabelEkle();
    }

    private void LabelEkle()
    {
      string[] kelimeler = new string[] { "TÜRKİYE", "AMERİKA", "RUSYA", "UGANDA", "ISPANYA", "KUVEYT", "ÇİN", "KORE", "ITALYA", "GÜRCİSTAN", "UKRAYNA", "SOMALİ" };
      Random rnd = new Random();
      secilenkelime = kelimeler[rnd.Next(kelimeler.Length)];
      labels = new Label[secilenkelime.Length];
      int x = 310, y = 150;

      for (int i = 0; i < secilenkelime.Length; i++)
      {
        Label lbl = new Label();
        lbl.Name = "lbl_" + secilenkelime[i];
        lbl.Text = "_";
        lbl.Size = new Size(40, 40);
        lbl.Location = new Point(x, y);
        lbl.Font = new Font("Arial", 24, FontStyle.Bold);
        this.Controls.Add(lbl);
        labels[i] = lbl;
        labels[i].Text = "_";
        x += 40;
      }
    }

    private void ButonEkle()
    {
      string[] harfler = new string[] { "A", "B", "C", "Ç", "D", "E", "F", "G", "Ğ", "H", "I", "İ", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "Ö", "P", "Q", "R", "S", "Ş", "T", "U", "Ü", "V", "W", "X", "Y", "Z" };
      int x = 0, y = 0;

      for (int i = 0; i < harfler.Length; i++)
      {
        Button btn = new Button();
        btn.Name = "btn_" + harfler[i];
        btn.Text = harfler[i].ToString();
        btn.Click += new EventHandler(button_Click);
        btn.Size = new Size(40, 40);

        if (i % 5 == 0)
        {
          x = 40; y += 40;
        }
        else
        {
          x += 40;
        }
        btn.Location = new Point(x, y);

        this.Controls.Add(btn);
      }

    }

    private void button_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Button btn = (Button)sender;
      btn.Enabled = false;
      bool buludumu = false;

      if (say <= 6)
      {
        for (int i = 0; i < secilenkelime.Length; i++)
        {
          if (btn.Text == secilenkelime[i].ToString())
          {
            labels[i].Text = btn.Text;
            buludumu = true;
          }
        }
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Kaybettiniz!!!");
      }

      if (buludumu == false)
      {
        say++;
        AdamAs();
      }

    }

    private void AdamAs()
    {
      switch (say)
      {
        case 1:
          picbox_AdamAs.ImageLocation = @"..\..\Images\adamasmaca1.png";
          picbox_AdamAs.Load();
          break;
        case 2:
          picbox_AdamAs.ImageLocation = @"..\..\Images\adamasmaca2.png";
          picbox_AdamAs.Load();
          break;
        case 3:
          picbox_AdamAs.ImageLocation = @"..\..\Images\adamasmaca3.png";
          picbox_AdamAs.Load();
          break;
        case 4:
          picbox_AdamAs.ImageLocation = @"..\..\Images\adamasmaca4.png";
          picbox_AdamAs.Load();
          break;
        case 5:
          picbox_AdamAs.ImageLocation = @"..\..\Images\adamasmaca5.png";
          picbox_AdamAs.Load();
          break;
        case 6:
          picbox_AdamAs.ImageLocation = @"..\..\Images\adamasmaca6.png";
          picbox_AdamAs.Load();
          break;
      }

    }

    private void yeniToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      picbox_AdamAs.ImageLocation = @"..\..\Images\adamasmaca.png";
      ButonEkle();
      LabelEkle();
    }

    private void bitirToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }
}

Adam asmaca oyunu için kullandığım resimlere aşağıda ki link üzerinden erişebilirsiniz.

ADAM ASMACA OYUNU RESİMLERİ İNDİR

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir