Ajax Calender Extender Kullanımı

Nesneleri TargetControlID=”txt_Takvim” (Calender nesnesinin uygulanacağı textboxidsi) CssClass=”ClassStyle” (Calender nesnemiz üzerinde kullanmak istediğiniz style böylelikle kendistylinizoluşturabilrisiniz.) Format=”dd.MM.yyyy” (Kulanmak istediğiniz tarih formatınıoluşturuyorsunuz)

Devamını okuyunuz