IS NULL ve IS NOT NULL kullanımı (Sql de NULL verileri getirme)

SELECT fldResim_ID,fldResim_1 FROM tbl_Resim WHERE fldResim_1 is null

//Bu sorgu bize tbl_Resim tablosundaki fldResim_1 sutunu boş olan kolanlarını geri döndürcek

SELECT fldResim_ID,fldResim_1 FROM tbl_Resim WHERE fldResim_1 is not null

//Bu sorgu ise yukarıdaki işlemin tam tersini yaparak boş olamayanları getirecek.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir