Dropdownlist’de Seçili Değeri Getirme

Dropdownlisteki verilerimizde seçili olan istediğimiz değeri sayfa yüklendiğinde gösterme örnek şehirlerin bulunduğu dropdownlistimiz de sayfa her açıldığında müşterini daha öncede seçtiği şehri birinci sırada göstermek istediğimizde bu kodu kullanabiliriz üye bilgi güncellemede çok işimize yarıyor ?

drpdwnlst_Sehir.Items.FindByValue(dr[“InfoCenter“].ToString()).Selected = true;

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir