CheckBox Kullanımı ve Özellikleri

Kullanıcıya seçenek sunup bir seçeneğin işaretlenmesi veya işaretlenmemesi durumunda kullanılır. Örneğin, üyelik sistemlerinde sıklıkla kullanılan kullanım koşullarını onaylıyorum bölümü. Varsayılan olarak işaretsiz gelir bu durumu checkBox1.Checked = true; şeklinde kullanarak ekrana seçili olarak da getirebiliriz.

Örnek Kullanım Properties

      //CheckBox'ınıza text değerini atar.
      checkBox1.Text = "";

      //CheckBox'ınızın seçili olarak gelmesini sağlar. 
      Varsayılan değeri False'dir.
      checkBox1.Checked = true; 
      //checkBox'ın seçili olup olmadığını yakalama.
      bool secilimi = checkBox1.Checked;

Örnek Kullanım Event

En sık kullanılan event’i CheckedChanged event’tidir. Bu event ile CheckBox’ımızın Check işleminde bir değişiklik yapıldığı anda kontrol sağlarız. Örneğin aşağıda CheckBox’ımıza Check işlemi yapıldıkça yeni durumunu bize mesaj veren kodlar bulunmaktadır.

    private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show(checkBox1.Checked.ToString());
    }

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir