C# Automatic Properties (Otomatik Özellikler)

Automatic Properties (Otomatik özellikler), C# 3.0 sürümünden beri C# tarafından desteklenmektedir ve geliştiriciler olarak biz bunları neredeyse her gün kullanıyoruz. C#’daki Automatic Properties (otomatik özellik), derleyici tarafından oluşturulan backing field’a sahip bir özelliktir. Geliştiricileri, yalnızca backing field değerini döndüren veya ona atayan get ve set’leri yazmaktan kurtarır.

Örneğin bunun gibi özellik yazmak yerine:

public class Person
{
  private string _name;
 
  public string Name
  {
    get { return _name; }
    set { _name = value; }
  }
}

Şu şekilde yazabiliriz:

public class Person
{
  public string Name { get; set; }
}

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir