ListView Kullanımı ve Özellikleri

ListView adından da anlaşacağı üzere sıralı bir şekilde verileri listeleyerek üzerinde işlemler yapabilmemize imkan sağlayan çok fonksiyonel bir kontroldür. Satır ve sütunlardan oluşan yapılarımızı özelleştirebilmemize imkan sağlamaktadır. ListView’e verileri databaseden çekebileceğimiz gibi programlama zamanında da verebiliriz.

   //ListView'e detaylı görünüm kazandırır. (Sütün isimleri gözükür hale gelir.)
   listView1.View = View.Details;

   //ListView'e ızgaralı görünüm kazandırır. (Excel tablosu gibi.)
   listView1.GridLines = true;

   //ListView' verinin üzerine tıklandığı anda satırın tümünü seçer.
   listView1.FullRowSelect = true;

   //Kullanıcının sütünları düzenlemesine izin verir.
   listView1.AllowColumnReorder = true;

   //Verileri sıralı bir şekilde gösterir.
   listView1.Sorting = SortOrder.Ascending;

   //Verimizin başına checkbox kutucuğu ekler.
   listView1.CheckBoxes = true;

   //ListView sütun oluşturma.
   //Sadece sütun ismi vererek oluşturma.
   listView1.Columns.Add("ID");

   //Sütün ismi ve uzunluk vererek oluşturma.
   listView1.Columns.Add("Adı Soyadı", 100);

   //Sütün ismi, uzunluk ve text hizalama ile oluşturma.
   listView1.Columns.Add("Telefon", 50, HorizontalAlignment.Center);

   //"-2" komutu verinin sütunda tam olarak gözükmesini sağlar.
   listView1.Columns.Add("E-Posta", -2, HorizontalAlignment.Center);

   //listView'e veri ekleme.
   //Bunun için öncelikli olarak bir item oluşturmamız ve sonrasında oluşturduğumuz 
   item üzerinden subitems'ları kullanarak veri girişi yapmamız gerekmektedir. 
   Item için en uygun verimizi ID verisidir.
   listView1.Items.Add("1");
   listView1.Items[0].SubItems.Add("Fatih Alkan");
   listView1.Items[0].SubItems.Add("54646456465");
   listView1.Items[0].SubItems.Add("info@mail.com");

   listView1.Items.Add("2");
   //Verimizin CheckBox işaretli olarak gelmesini sağlar.
   listView1.Items[1].Checked = true;
   listView1.Items[1].SubItems.Add("Şenay Alkan");
   listView1.Items[1].SubItems.Add("54646456465");
   listView1.Items[1].SubItems.Add("info@mail.com");

   listView1.Items.Add("3");
   listView1.Items[2].SubItems.Add("Beyazıt Alkan");
   listView1.Items[2].SubItems.Add("54646456465");
   listView1.Items[2].SubItems.Add("info@mail.com");

   //Dizileri kullanarak da veri ekleyebiliriz.
   string[] bilgiler = { "4", "Canan Alkan", "54646456465", "info@mail.com" };
   var satir = new ListViewItem(bilgiler);
   listView1.Items.Add(satir);
    

   private void listView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
   {
     //SelectedItems[0] yani seçtiğimiz itemsin indeksini bize döndürür. Bir adet değer seçtiğimizden dolayı 0 veririz.
     //SubItems ise bize hangi sütunu seçtiğimizi belirtir. 1 ile adı soyadı bilgisini geri döndürür.
     string items = listView1.SelectedItems[0].SubItems[1].Text.ToString();
     MessageBox.Show(items);
   }

One comment

 1. Son kodda hata var bu şekilde olmalı

  private void listView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  {

  if (listView1.SelectedItems.Count == 1)
  {
  string items = listView1.SelectedItems[0].SubItems[1].Text.ToString();
  MessageBox.Show(items);
  }
  }

Bir Cevap Yazın