Label Kullanımı ve Özellikleri

Adından da anlaşılacağı üzere Windows form üzerinde etiket oluşturmak için kullanılır. Genellikle program tasarımı sırasında kullanıcıyı yönlendirmek veya bilgilendirmek amacıyla kullanılır. Text tipinde değer alır ve tüm karakterleri destekler. Text olarak belirtilen etiketin style özeliklerini kullanarak özelleştirebiliriz.

Örnek Kullanım Properties

      //Label'a veri atama.
      label1.Text = "Adi";

      //Label'da yüklü olan veriyi alma.
      string text = label1.Text.ToString();

      //Label arka plan rengini değiştirme.
      label1.BackColor = System.Drawing.Color.Yellow;

      //Label yazı rengini değiştirme.
      label1.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;

      //Label çerçeve ekleme
      label1.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;

Bir Cevap Yazın