C# İle MySql Veri Okurken System.Byte[] Sorunu

C# ile MySql veritabanından veri okurken gelen veri System.Byte[] dönüyorsa çözüm olarak…

Byte[] byteData = (Byte[])(dr[“dt_TabloAdi“]);
String degiskenAdi = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(byteData);

yapmanız yeterli…

Bir Cevap Yazın